Fremleje

Som lejer af et privat eller alment lejemål har man altid ret til at fremleje op til halvdelen af ens lejemål. Ved denne type fremleje bor lejer stadig fortsat i lejemålet sammen med fremlejetager. Fremlejetager skal ikke godkendes af udlejer.

Lejer har ret til at fremleje hele lejligheden i op til 2 år, hvis lejers fravær er midlertidigt. Som eksempler herpå kan nævnes sygdom, forretningsrejse, studieophold, midlertidig forflyttelse, fængselsophold og lignende. Ved denne type fremleje fraflytter lejer altså lejemålet i perioden, og lejer har ikke krav på at kunne flytte ind igen, før den tidsbegrænsede fremlejeaftale udløber.

Udlejer kan modsætte sig fuldstændig fremleje, hvis

  1. ejendommen indeholder færre end 13 beboelseslejligheder (det gælder kun for private lejemål),
  2. hvis der kommer til at bo flere i lejemålet, end der er beboelsesrum, eller
  3. hvis udlejer f.eks. kender fremlejetager fra tidligere eller har en anden rimelig begrundelse.

For almene lejemål gælder, at lejer ikke må kræve en højere leje ved fremleje, end lejer selv betaler til udlejer.

bannerannonce2

Print Friendly, PDF & Email