Tidsbestemte lejeaftalers uopsigelighed

Hej Vi bor i et tidsbegrænset lejemål. I lejekontrakt paragraf 11 står tidsbegrænsning, altså datoerne jan 17-aug. 18, men der står ikke at den er uopsigelig. Derimod står i paragraf 2 at hvis ikke andet er aftalt gælder 3 måneders opsigelses varsel. Vi har opsagt lejligheden, men udlejeren vil ikke godtage og truer med advokat […]
Continue Reading

Forældelse af krav mod udlejer

Spørgsmål: Jeg har gjort min udlejer opmærksom på at de ikke må opkræve renovation ved siden af huslejen, men at det skal være indeholdt. De har erkendt fejlen, men vil kun tilbagebetale de sidste tre år (2016, 2015 og 2014), men jeg har boet her siden 2012, har de med hjemmel i forældelsesfristen ret til […]
Continue Reading