Vedligeholdelse af græsplæne i lejebolig

Spørgsmål Jeg er udlejer og har udlejet et en-familieshus med have. Lejer har brugsret over haven. Der er anlagt en græsplæne og et stykke, som lejer selv må tilplante efter eget ønske. Da lejerne flyttede ind, købte de en lille plæneklipper, som de synes var for lille. Jeg lånte dem midlertidig en gammel plæneklipper, indtil de […]
Continue Reading

Hvordan opsiger man sin lejebolig?

Hvordan opsiger man sin lejebolig? Lejeloven stiller ikke nogen specifikke krav til, hvordan lejer opsiger sit lejemål. Det kan derfor ske både mundtligt og skriftligt fra lejers side, men vi anbefaler altid, at lejer sørger for at gøre det skriftligt, f.eks. på brev, e-mail eller sms, og vigtigst af alt sørger for bevis for, hvornår […]
Continue Reading

Indflytning (ny lejelov)

For lejekontrakter der underskrives efter den 1. juli 2015 gælder der nye regler om lejers indflytning. Her følger hovedtrækkene i de nye regler: Indflytningsrapport Ejer udlejer mere end én beboelseslejlighed som anvendes til udlejning, skal udlejer udfærdige en indflytningsrapport. Lejer skal indkaldes til indflytningssyn med et passende varsel, men lejer har ikke pligt til at deltage. Lejer […]
Continue Reading

Overgangen til den nye lejelov

Folketinget har netop vedtaget en række omfattende ændringer i lejeloven, som træder i kraft den 1. juli 2015. Dette giver naturligvis anledning til en række tvivls spørgmål. Et af dem er, hvad der gælder i den mellemliggende periode fra vedtagelsen af loven og til den træder i kraft. Der er f.eks. mange, der i de […]
Continue Reading

Ny lejelov på vej

Den 1. juli 2015 træder den nye lejelov i kraft. Vi vil her på siden i den kommende tid forklare hovedtrækkene i den nye lejelov, og hvor den er anderledes i forhold til den nuværende. Så følg med løbende.
Continue Reading

Erhverv i beboelseslejlighed

I de fleste lejekontrakter står der, at et boliglejemål alene må anvendes til beboelse for lejer og dennes familie. Det betyder, at man ikke må drive erhvervsmæssig virksomhed og lignende fra boligen, da det kan være til gene for de andre udlejere eller beskadige ejendommen. Man må dog gerne indrette et hjemmekontor, og man må også gerne holde møder […]
Continue Reading

Ny lejelov er på vej

Et flertal i Folketinget har i juni 2014 indgået aftale om ændringer i lejeloven, så man fjerner en række administrative byrder fra udlejere, og gør det billigere for lejere at fraflytte lejemål. Samtidig håber man på at reducere antallet af sager i landets huslejenævn, hvor hver 5. tvist omhandler fraflytning. Den nye lejelov som forventes […]
Continue Reading