Forkøbsret til lejebolig

Spørgsmål:

Hej. Har hørt en del om leje af et hus med forkøbsret. Hvad går det ud på og hvor længe kan man leje et hus med forkøbsret?

Og skal man købe det hus man lejer med forkøbsret?

 

Svar:

Man kan i lejekontrakten aftale, at lejer har forkøbsret til huset, såfremt udlejer ønsker at sælge det, og udlejer også finder en køber. Lejer vil så kunne købe huset på samme vilkår, som den interesserede køber. En sådan forkøbsret bør tinglyses på ejendommen for at sikre lejers rettigheder.

Der er ingen begrænsning i forhold til hvor længe man kan leje et hus med forkøbsret. Man er heller ikke som lejer tvunget til at købe huset. Det er ikke en købspligt, men alene en køberet man får.

Har man allerede været lejer af en ejendom, inden man køber den, så kan man som regel ikke få lov at tegne ejerskifteforsikring, når man køber ejendommen. Det skyldes at man i forvejen bor i ejendommen. Der er dog enkelte forsikringsselskaber, der indimellem gør en undtagelse, men det er væsentligt at få undersøgt, inden man skriver under på købsaftalen.

 

Vandafledningsafgift i lejeforhold

I lejeforhold hvor udlejer ikke leverer vand til lejemålet, betaler lejer direkte til forsyningsselskabet i forhold til, hvor stort vandforbruget er. Men vandafledningsafgift, er som navnet antyder en afgift, og regningen bliver sendt direkte til ejeren af ejendommen og ikke lejeren, selvom der egentlig er tale om en forbrugsudgift.

Det har så været diskuteret, om udlejer skulle fremlægge et vandregnskab for lejer, selvom udlejer reelt intet har med forbruget at gøre udover at modtage en faktura på vandafledningsafgiften.

Det er nu endeligt fastslået i dansk ret, at udlejer ikke behøver lave et regnskab, men kan sende opkrævningen for vandafledningsafgift direkte videre til lejer, samt at betalingen af denne er en pligtig ydelse i lejeforholdet.

Dette betyder, at hvis lejer ikke betaler vandafledningsafgiften, kan udlejer på den baggrund ophæve lejemåle, på samme vis, som hvis lejer ikke betalte sin husleje til tiden.

 

Brug af vedligeholdelseskonto ved fraflytning

Spørgsmål:

Hej Søren,

Jeg vil gerne prøve ”et gratis spørgsmål” .

Kan det være rigtigt, at man bliver trukket i depositum ved fraflytning af lejemål (hos KAB), når nu der står rigeligt med penge på vedligeholdelseskontoen? Det drejer sig om gulvafslibning efter 7 års leje.

Og er jeg berettiget til håndværkerfradrag ved evt. udbedringer??

 

Svar:

 

Er der vedligeholdelseskonto i din almene bolig, så bliver den spærret, når lejemålet bliver opsagt. Dvs. der kan ikke bruges af kontoen i forbindelse med fraflytning. Du skal som udgangspunkt heller ikke betale for almindelig vedligeholdelse ved fraflytningen. Det du derimod godt kan blive pålagt at betale for er det som betegnes misligholdelse. Dvs. at du afleverer lejemålet i en ringere stand, end hvad der med rimelighed kan forventes. Sådanne udgifter skal du selv betale for, og det kan under alle omstændigheder ikke dækkes af vedligeholdelseskontoen.

Du bør gennemgå flytteopgørelsen nøje for, om der er trukket beløb for udgifter, som du ikke skal betale for. Er du uenig i flytteopgørelsen, skal du klage til boligselskabet, og hvis boligselskabet fastholder opgørelsen, har du mulighed for at klage til Beboerklagenævnet i din kommune.

For at kunne få håndværkerfradrag skal du for det første bo i lejeboligen, mens arbejdet udføres, og det gør du ikke, når du er fraflyttet. Desuden er almindelig vedligeholdelse ikke længere omfattet af de ydelser, som man kan få fradrag for, så du vil ikke kunne få håndværkerfradrag for istandsættelsen.

 

 

 

 

Udlejer kan ikke opsige en tidsbegrænset lejeaftale

En tidsbegrænset lejeaftale er altid uopsigelig fra udlejers side.

Vi ser imidlertid jævnligt, at en udlejer alligevel forsøger at opsige lejeren før udløbet af den tidsbegrænsede periode, men det er ikke tilladt. Lejer kan vælge at ignorere opsigelsen og blot blive boende til tidsbegrænsningen udløber.

Hvis lejer derimod vælger at fraflytte i god tro til, at udlejer rent faktisk havde ret til at opsige lejeaftalen, så vil lejer efterfølgende kunne kræve erstatning for uberettiget opsigelse. Det vil f.eks. kunne dække flytteomkostninger samt huslejedifferencen, indtil den dag hvor lejer alligevel skulle fraflytte.

Må udlejer tage fotos af mit lejemål til en salgsopstilling?

Spørgsmål:

Jeg er lejer af en lejlighed, hvor der er 2 lejemål i huset, men udlejer ønsker at sælge huset og vil derfor have ejendomsmægler til at tage billeder i min lejlighed, hvilket jeg ikke er glad for, da jeg ikke vil have mit privatliv og indbo på internettet.

Kan jeg nægte dem at tage billeder af mit indbo?

Svar:

Ja, du kan godt nægte mægleren at tage billeder i dit lejemål. Forudsat at udlejer varsler det i ordentlig tid, kan du være forpligtet til at give en interesseret køber adgang til at se lejemålet, men ellers er udlejers salg af ejendommen dig uvedkommende.

Vedligeholdelse efter den nye lejelov

 

Spørgsmål

Kære Søren. I forbindelse med dit indlæg om den nye lejelov, har jeg et spørgsmål, der omfatter udlejeres ret til at kræve, at lejer vedligeholder de i lejligheden installerede og tilhørende udlejer hårde hvidevarer og sanitet. Du skriver i dit indlæg: “Det der er nyt er, at man ikke gyldigt kan aftale, at lejers indvendige vedligeholdelsespligt ved fraflytning kan omfatte mere end det i loven anførte. Man kan dog stadig aftale, at lejer mens lejeaftalen forløber, skal vedligeholde andet og mere vedrørende lejemålet, f.eks. hårde hvidevarer, have, sanitet, osv.”

Århus Lejerforening har en helt anden opfattelse – de skriver på deres hjemmeside:

“Din udlejer eller dig kan have den indvendige vedligeholdelsespligt. I den nye lejelov defineres den indvendige vedligeholdelse som maling, hvidtning, tapetsering og gulvbehandling. Det er ikke længere muligt at aftale, at du for eksempel skal vedligeholde ruder, elkontakter og hårde hvidevarer. Du har dog stadig vedligeholdelsen af nøgler og låse.”

Hvad er den rigtige udlægning af den nye lejelov på dette punkt? Jeg glæder mig til at høre fra dig snarest muligt.

De bedste hilsner

 

 

Svar:

Jeg fastholder det jeg har skrevet. Lejelovens § 20 omhandler lejers vedligeholdelsespligt (og nævner kun låse og nøgler), men det der særligt værd at bemærke er, at § 20 er fravigelig. Udlejer og lejer kan altså aftale noget andet. At reglen er fravigelig kan du se i lejelovens § 24, hvor er oplistet de paragraffer i kapitlet, som ikke er fravigelige.

Der er således ikke noget i vejen for at udvide lejers vedligeholdelsespligt. Det skal blot være aftalt i lejekontrakten, og benyttes typeformularen, skal det således stå i § 11.

 

Regulerede og uregulerede kommuner

Indenfor lejeretten snakker man om regulerede kommuner og uregulerede kommuner. I de regulerede kommuner gælder boligreguleringsloven. Det gør den ikke i de uregulerede kommuner.

Boligreguleringsloven omhandler særligt regler om fastsættelsen af husleje, vedligeholdelse og brugen af lejemålet.

De fleste kommuner er regulerede kommuner.

Følgende kommuner er uregulerede (pr. 1/1/2016):

 • Billund
 • Fanø
 • Fredensborg
 • Greve
 • Herning
 • Ikast-Brande
 • Læsø
 • Mariagerfjord
 • Rebild
 • Ringkøbing-Skjern
 • Samsø
 • Solrød
 • Struer
 • Thisted
 • Tønder
 • Varde
 • Vesthimmerland
 • Ærø

 

Hvordan beregnes husleje?

At beregne huslejen er en større videnskab, og der findes i alt 9 forskellige metoder, til at finde ud af, hvordan huslejen beregnes. Vi har imidlertid gjort det enkelt at overskue, hvordan huslejen beregnes. I skemaet nedenfor kan du selv finde ud af, efter hvilke principper huslejen beregnes i det enkelte lejemål.

husleje

Skemaet er alene til privat benyttelse og må ikke benyttes kommercielt eller kopieres eller anvendes uden advokatfirmaets tilladelse.

Hvis du ikke ved, om dit lejemål ligger i en reguleret eller ureguleret kommune, så kan du se det her.

Lejer underskrev ikke lejekontrakten, før hun flyttede ind

Spørgsmål:

Vi har en lejer som ikke underskriver lejekontrakten.  Før indflytning var hun meget snakkesalig og med i hvad der skete med den nybyggede lejlighed. Hun boede hos sin mor med 2 børn, så hun var klar så snart lejligheden var færdig og endda næsten før.

Da vi kom med lejekontrakten, var hun ikke hjemme, så vi kontaktede hende og aftalte at lægge den, så hun kunne underskrive den. Det var i juli.

Vi har været hos hende flere gange og kontaktet hende over telefon, men hun svarer ikke. Det er for at høre om indskuddet og lejekontrakten.

En dag vi prøver, ringer hun tilbage og siger, at det lige skal gå i orden med boligsikring, før banken vil frigive indskuddet. Det var i september.

Pludselig kom en husleje for september måned midt i måneden, og nu først i november skriver hun en SMS om, at hun har vist glemt at betale for oktober. Hun betaler da både for oktober og november. Vi skriver tilbage, at vi gerne vil have lejekontrakten tilbage i udfyldt stand og indskuddet.

Jeg har så sent som i mandags sendt hende en SMS om lejekontrakten da jeg ikke traf hende hjemme i lørdags.

Hvad gør vi.

Svar:

Lejeretligt har I udleveret en nøgle uden en underskrevet kontrakt, og når der ikke er en underskrevet kontrakt, så er det lejelovens almindelige regler der gælder. Disse stiller lejer rigtig godt, så det er et stort problem, at I ikke har en underskrevet lejekontrakt.

Det betyder, at så længe lejekontrakten ikke er underskrevet, har I heller ikke ret til noget depositum/indskud, medmindre I kan bevise andet, f.eks. gennem e-mails fra lejer, der bekræfter en anden aftale.

Det eneste der lige nu er en aftale omkring, og som kan bevises, er, hvad lejer skal betale i leje, da lejer har overført nogle beløb til udlejer. Men så længe der ikke er en underskrevet lejekontrakt, er I som udlejer meget dårligt stillet. Så prøv på en eller anden måde at få lejer til at underskrive. Vi rådgiver til ALDRIG at udlevere nøglen til lejemålet, før man har en underskrevet kontrakt, samt depositummet indbetalt, netop for ikke at komme i jeres situation.

Hvis lejer ikke betaler sin leje til tiden, så kan vi gå i gang med en udsættelsesforretning med påkrav og foged. Men det er også en kompliceret proces, og det er selvfølgelig jer som udlejer, der kommer til at betale for udsættelsesforretningen De fleste af sagsomkostninger kan man dog efterfølgende få betalt af lejer.

Jeg håber I kunne bruge svaret. Skulle I have brug for juridisk hjælp, stiller vi os selvfølgelig til rådighed.

Forældelse af krav mod udlejer

Spørgsmål:

Jeg har gjort min udlejer opmærksom på at de ikke må opkræve renovation ved siden af huslejen, men at det skal være indeholdt.

De har erkendt fejlen, men vil kun tilbagebetale de sidste tre år (2016, 2015 og 2014), men jeg har boet her siden 2012, har de med hjemmel i forældelsesfristen ret til kun at tilbage betale for disse år?

Svar:

Det er korrekt at man kun kan kræve tilbagebetaling for 3 år tilbage, jf. forældelsesloven. Dit tilbagebetalingskrav forældes som almindelige pengekrav.

Fremleje på kontanthjælp

Retten til kontanthjælp påvirkes ikke af, at man fremlejer et enkelt værelse i sin lejebolig.

Det er således fuldstændig lovlig at fremleje en del af sin lejlighed for at begrænse sine månedlige boligudgifter, uden at det anses for en indtægt,og uden at der sker modregning i kontanthjælpen.

Ophævelse af lejemål – Hvor hurtigt skal man fraflytte?

Spørgsmål: 

Hvis man får ophævet sin lejeaftale, p.g.a. manglende betaling, med udflytning snarest, hvor lang tid er snarest?

Hvornår ophører huslejekravet fra udlejer? Er det den dag man udflytter eller flyttedag + 14 dage til at renovere som ved alm. opsigelse?

Svar:

Når lejer bliver udsat af lejemålet, så betyder dette ikke at lejer ikke er forpligtet til at betale husleje i opsigelsesperioden derefter, som regel 3 måneder. Udlejer har dog en tabsbegrænsningspligt i den forbindelse, og skal forsøge at genudleje lejemålet hurtigst muligt.

“Snarest” er med det samme. Ellers kan udlejer gå videre med sagen til fogedretten, og så vil fogeden komme fordi og fysisk sætte lejer ud. Dette medfører en masse ekstra omkostninger, som lejer også skal betale. Så vi vil altid klart anbefale lejer selv at fraflytte og give udlejer besked herom, hvis man ikke kan betale sin husleje.

 

 

Airbnb værtsgaranti

Advokat Søren V. Andreasen, har på vegne af Forbrugerrådet Tænk gennemgået vilkårene for Airbnb’s værtsgaranti. Vilkårene består af 8.135 ord, formuleret på engelsk i et sprog, som kun en jurist kan gennemskue.

Søren V. Andreasen forklarer til metroxpress, at det mest problematiske ved Airbnb’s værtsgaranti er de meget korte tidsfrister, samt kravet om politianmeldelse.

Læs artiklen i Metroxpress her.

Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

Vi rådgiver både lejere og udlejere i sager ved Huslejenævnet og Beboerklagenævnet.

Vi tilbyder at føre din sag for Huslejenævnet til en fast pris på 3.000 kr. inkl. moms.

Arbejdet omfatter rådgivning, korrespondance med nævnet og modparten. Vi deltager som udgangspunkt ikke i besigtigelse af lejemålet medmindre dette særskilt aftales.

Bemærk, at du ikke kan få retshjælpsdækning eller fri proces til sager ved Huslejenævnet og Beboerklagenævnet, hvorfor du selv skal betale omkostningerne uanset sagens udfald.

For yderligere oplysninger kontakt advokatfuldmægtig Brian Holm på telefon 86483322.

Må lejer skifte låsen

Som lejer må man gerne for egen regning skifte låsen, også uden udlejers accept. Udlejer har ikke ret til at have en nøgle til lejligheden, eller til uden varsel at få adgang. Hvis din udlejer har en rimelig begrundelse for at få adgang til ejendommen, har du til gengæld pligt til at give udlejer adgang. Ellers kan udlejer ophæve lejeaftalen eller skaffe sig adgang med fogedens hjælp.

 

Hvem skal betale for tilstoppet afløb

Spørgsmål:

Vi var i weekenden ude for, at afløbet i vores lejlighed var stoppet til, så vi hverken kunne bruge, bruser, toilet eller håndvaskene. Jeg kontaktede udlejer og bad ham få det lavet straks, men han afviste med den besked, at det var os selv, der i henhold til lejekontrakten står for at vedligeholde afløbene.

Da det hastede, var jeg nødt til selv at kontakte en blikkenslager, som kom hurtigt, og fandt ud af at problemet var, at der i faldstammen sad en gammel handske fast.

Blikkenslageren har nu sendt regningen for arbejdet, og jeg har sendt den videre til udlejer og bedt ham betale den. Det afviser udlejer dog stadigvæk. Blikkenslageren skal jo have sine penge, men det kan vel ikke være rigtigt, at det er mig, der skal betale for det? Kan jeg modregne mit krav i huslejen?

Svar:

Svaret på dit spørgsmål er både ja og nej.

Du har bestilt blikkenslageren til at udføre et stykke arbejde, og derfor er det også dig, der er forpligtet til at betale blikkenslageren.

Jeg vurderer dog, at det i sidste ende er udlejer, der skal betale for det udførte arbejde, da faldstammen under alle omstændigheder ikke kan være en del af din vedligeholdelsesforpligtelse.

Når udlejer afviser at betale, kan det blive nødvendigt at gennemføre en retssag mod udlejer, hvor det fastslås, at han skal betale for arbejdet. Først når du har vundet en retssag eller udlejer på anden vis skriftligt har anerkendt at skulle betale, kan du modregne dit krav på udlejer i din husleje. Man må aldrig modregne i huslejen, medmindre man har et anerkendt krav.

Betaling for reparation af vaskemaskine

 

Spørgsmål:

Min vaskemaskine, som fulgte med i lejemålet, er gået i stykker. Det står angivet under §9 i kontrakten, at vaskemaskine tilhører udlejer.

Kontrakten er underskrevet inden den nye lejelov trådte i kraft, hvis det har nogen betydning?

Min udlejer mener, at det er mig, der står med ansvaret for at få den lavet og evt. betale for en elektriker. Kan det virkelig passe?

Svar:

Reglerne er de samme efter den gamle og den nye lejelov.

Det er udlejer, der har vedligeholdelsen og pligten til at udskifte vaskemaskinen, når det ikke i § 11 står, at du har disse pligter. Kan udlejer bevise, at du har ødelagt vaskemaskinen pga. forkert brug, kan sagen være en anden, men i første omgang må udlejer udskifte vaskemaskinen med en der virker.

 

 

 

 

Betalinger udover huslejen

Spørgsmål:

Vi bor i et lejet hus, hvor vi for et 1,5 års tid siden første gang fik en regning på renovation og vandafledningsafgift af vores udlejer.

Selve regningen er med udlejers navn og adresse og han videresender den til os hvert kvartal.

Der står et punkt i vores lejekontrakt under særlige vilkår “Lejer betaler selv forbrug direkte til, el, fjernvarme, vand, kloak / renovation, hybrid tv.”

Må udlejer godt opkræve renovation / kloak særskilt fra huslejen? Hvis ikke hvilken § i lejeloven henvises der til?

På forhånd tak.

Svar:

Retsstillingen på det område er rimelig klar. Betalinger udover huslejen må kun opkræves, hvis de har hjemmel i lejeloven, og det har udgifterne til bl.a. renovation ikke. Kloak/Vandafledningsafgift har derimod hjemmel i lejeloven og kan opkræves over vandregnskabet.

Udgifterne til renovation skal være indeholdt i selve huslejen, og udlejer er ikke berettiget til at opkræve betaling herfor derudover.

Det følger bl.a. af en Højesteretsdom fra  2009 (U2009.2497 H) og en dom fra Vestre Landsret fra 2015 (U2015.1986 V).

I har således krav på at få alle de beløb I har betalt for renovation tilbage fra udlejer, mens I skal betale for vandafledningsafgiften.

 

Lejere i RKI fravælges

Mange private udlejere tjekker efterhånden potentielle nye lejeres kreditværdighed hos RKI, inden de beslutter sig for, om de vil udleje til vedkommende. – Og det må de godt.

Så længe der ikke er indgået en endelig lejeaftale, kan udlejer selv vælge, hvem man vil udleje til, og mange udlejere vælger altså i dag lejere fra, hvis de står registreret i RKI.