Hvem skal betale for tilstoppet afløb

Spørgsmål: Vi var i weekenden ude for, at afløbet i vores lejlighed var stoppet til, så vi hverken kunne bruge, bruser, toilet eller håndvaskene. Jeg kontaktede udlejer og bad ham få det lavet straks, men han afviste med den besked, at det var os selv, der i henhold til lejekontrakten står for at vedligeholde afløbene. […]
Continue Reading

Betaling for reparation af vaskemaskine

  Spørgsmål: Min vaskemaskine, som fulgte med i lejemålet, er gået i stykker. Det står angivet under §9 i kontrakten, at vaskemaskine tilhører udlejer. Kontrakten er underskrevet inden den nye lejelov trådte i kraft, hvis det har nogen betydning? Min udlejer mener, at det er mig, der står med ansvaret for at få den lavet […]
Continue Reading

Erstatning for ødelagt indbo

Udlejers forsikring dækker ikke skader på lejers indbo. Udgangspunktet er, at skader på lejers ejendele skal dækkes af lejers egen indboforsikring. Er der sket skade bør lejer derfor i første omgang kontakte sit eget forsikringsselskab. At en indtrådt skade ikke er dækket af udlejers forsikring, medfører ikke i sig selv, at udlejer ikke kan ifalde et erstatningsansvar. Har […]
Continue Reading

Ulovlig kælderlejlighed

I mange enfamilieshuse er der indrettet lejligheder i kælderen. Som regel er disse fuldt ud lovlige at benytte til beboelse, men vi ser alligevel ofte, at det alligevel ikke er tilfældet, og at lejer derfor bor i en lejlighed, som slet ikke må anvendes til beboelse. Der er tale om en retlig mangel ved en […]
Continue Reading

Fejlagtigt opmålt lejebolig

Der har været en del fokus på arealmangler ved køb og salg af fast ejendom og hvilke konsekvenser det har for køber og sælger i forhold til regulering af købsprisen. Men hvad gælder for arealmangler ved lejeboliger? Mangler I lejekontrakten vil sædvanligvis stå, at lejemålet har et vist antal kvadratmeter bolig. Hvis det viser sig […]
Continue Reading

Nyistandsat lejemål

Står det i lejekontrakten, at lejligheden er nyistandsat ved indflytning, og at den også skal afleveres nyistandsat, så betyder det, at hele lejligheden ved lejers fraflytning skal istandsættes igen med maling af vægge og lofter, slibning af gulve m.v., så lejligheden igen ser ud, som da lejer flyttede ind. Man skal derfor som lejer være klar […]
Continue Reading