Ændring fra B-ordning til A-ordning

Spørgsmål:

Hej, håber i kan svare på følgende spørgsmål.

Min udlejer (boligforening) vil ændre vedligeholdelsereglementet til A-ordning, hvis dette vedtages bliver det vedtaget indenfor 14 dage, de har dags dato varslet afdelingsmøde den 23. januar, hvor efter dette vil gælde pr. denne dato hvis det vedtages, hvordan stiller det mig som lejer når der står i min leje kontrakt at vi fx ikke skal vedligeholde gulve og andet træværk

Det skal siges at de gulve der er I lejligheden er meget slidte, – har måske ikke været vedligeholdt i 5-8 år, døre og karme er massivt træ, og har ikke været malet i flere år, det var slidt da vi flyttede ind.

Findes der ikke en varsling periode på sådan væsentlige ændringer af lejekontrakten?

Mvh 

 

Svar:

Hej,

Hermed svar på dine spørgsmål:

Først og fremmest, er der ikke væsentlige krav til varsling af afdelingsmøder. De skal blot varsles 1 uge inden mødet.

Det som dog er mest relevant for dig, det er naturligvis denne ændring fra den såkaldte B-ordning til A-ordningen.

B-ordningen medfører, som der står i din lejekontrakt og i Lov om leje af almene boliger § 27, at det er udlejer der skal sørge for den indvendige vedligeholdelse af lejemålet.
Når bestyrelsen så beslutter, at reglementet skal ændres til en A-ordning, medfører dette jf. lov om leje af almene boliger § 26, at det nu er lejeren, der i stedet skal sørge for vedligeholdelsen af lejemålet – det kan måske virke urimeligt, at bestyrelsen kan træffe sådan en beslutning, men der er heldigvis andre regler der gør, at det ikke burde være noget du kommer til at mærke.

Det er nemlig sådan, at når du overtager vedligeholdelsespligten efter § 26, skal udlejer alligevel løbende gradvist overtage pligten til istandsættelse når lejemålet skal fraflyttes. Jeg ved selvfølgelig ikke hvor lang tid du skal eller regner med at blive boende, men den løbende overtagelse må maksimalt løbe op til 10 år, dvs. om 10 år, har udlejer overtaget hele pligten til istandsættelse ved fraflytning.

Endvidere, findes der en regel omkring den vedligeholdelseskonto, som der gerne skulle være indbetalt løbende til, jf. § 27, da udlejer var ansvarlig for vedligeholdelsen.

Når der ændres i vedligeholdelsesreglementet, skal man anvende Bekendtgørelse om vedligeholdelse af og istandsættelse af almene boliger § 6, stk. som derved sikrer, at de beløb der er optjent på vedligeholdelseskontoen indtil nu, skal anvendes til løbende vedligeholdelse og istandsættelse af lejemålet.

Til sidst, kan du støtte dig til det udgangspunkt der hedder, at det ved fraflytning ikke kan forlanges, at boligen afleveres i bedre stand end den, hvori den blev overtaget – jf. lov om leje af almene boliger, § 25, stk. 3.

Alt i alt, burde det derfor ikke have nævneværdige økonomiske konsekvenser for dig.

Print Friendly, PDF & Email