Ulovlig fraflytningsbetaling

Fra den 1. juli 2020 er det ikke længere tilladt for udlejere at tilbyde en lejer fraflytningsbetaling eller andre ydelser for at flytte ud af lejemålet. Det har ellers tidligere været almindelig praksis, at udlejer og lejer frit kunne aftale vilkår, der stillede lejer bedre. Det er imidlertid ikke længere tilladt for udlejer at opfordre lejer til at flytte mod betaling.

Hvis en sådan aftale om fraflytningsbetaling alligevel indgås er konsekvensen, at lejer kan beholde den modtagne betaling og alligevel blive boende i lejemålet. Udlejeren kan altså ikke kræve en sådan betaling tilbagebetalt.

Den nye regel i lejelovens § 6a forhindrer imidlertid ikke, at lejer kan fremsætte et tilbud til udlejer om, at lejer tilbyder at flytte mod betaling. Der er således åbnet en ladeport for omgåelse, hvis blot tilbuddet om fraflytning kommer fra lejer og ikke fra udlejer. Er der allerede en tvist mellem udlejer og lejer f.eks. i Huslejenævnet eller Boligretten, vil der som regel være mulighed for som en del af et samlet forlig at aftale, at lejer fraflytter lejemålet. Også selvom det vil indebære, at udlejer skal betale et beløb til lejer.

Som udlejer skal man være meget opmærksom på disse nye regler, da det kan koste dyrt at overtræde reglerne om ulovlig fraflytningsbetaling.

Har du spørgsmål til de nye regler, er du velkommen til at kontakte os på 82828242 for en uforpligtende snak.

Print Friendly, PDF & Email