Fraflytningsdag

Et tilbagevendende spørgsmål er, hvornår lejer præcist skal være ude af et lejemål, når det er blevet opsagt.

Der er to muligheder:

  1. Den første dag i måneden
  2. Den sidste dag i måneden

Lejeloven giver ikke noget klart svar på spørgsmålet. Lejelovens § 98, stk. 1 siger blot, at lejemålet skal være fraflyttet senest kl. 12.00 på fraflytningsdagen.

Standardlejekontrakten – Typeformular A8 – giver derimod et svar. Her står i §2, at “lejeaftalen kan opsiges til den første hverdag i måneden”. Er lejemålet opsagt til udløb ved udgangen af marts måned, og er lejekontrakten indgået på Typeformular A8, hvilket de fleste er, så skal lejemålet være fraflyttet senest den 1. april kl. 12.00, forudsat at det er en hverdag.

Det er dog muligt i lejekontraktens § 11, at aftale et andet fraflytningstidspunkt. F.eks. kan det aftales, at lejer skal fraflytte det lejede op til 14 dage før, at lejeaftalen udløber, så udlejer har tid til at nå at istandsætte lejemålet, inden den næste lejer flytter ind.

Print Friendly, PDF & Email