Husdyr i lejebolig

I typeformular A 8 er der i § 10 indsat mulighed for at krydse af, hvorvidt det er tilladt at holde husdyr i lejemålet. Er feltet uudfyldt, må det lægges til grund, at det er tilladt at holde husdyr.

Ved husdyr må i lovens forstand forstås et dyr af en vis størrelse. Akvariefisk, kanariefugle, hamstre og andre smådyr falder som udgangspunkt udenfor kategorien og må derfor altid holdes i lejemålet, medmindre andet specifikt er aftalt, eller dyret er til væsentlig gene for naboerne. Førerhunde m.v. må dog af naturlige årsager anses for tilladt, idet disse dyr mere må kategoriseres som hjælpemidler end kæledyr. Hvorvidt en betjent må have en politihund i lejemålet, selv om kæledyr ikke er tilladt, anser denne forfatter dog for meget tvivlsomt.

Uanset hvad der er aftalt i lejeaftalen, kan det i husordenen være aftalt, at der ikke må holdes kæledyr. En sådan husordensbestemmelse har alene virkning for fremtiden. Kæledyr som allerede lovligt er anskaffet kan ikke kræves fjernet med henvisning til den nye husorden. Til gengæld vil lejeren ikke være berettiget til at anskaffe sig et nyt kæledyr efter husordenens ikrafttræden.

I og med at det er tilladt i husordenen helt at forbyde lejerne at holde kæledyr, må det desto mere være tilladt at forbyde lejerne at holde visse kæledyr, såsom kamphunde, ud fra en det-mindre-i-det-mere-betragtning. Forbuddet mod kamphunde er mindre indgribende i lejernes rettigheder end et generelt forbud mod kæledyr. Ligeledes gælder det, hvis det er bestemt, at alle nye kæledyr skal være steriliserede.

Et forbud mod at holde kæledyr medfører ikke nødvendigvis et forbud mod at få besøg af et kæledyr. En lejer må som udgangspunkt godt få besøg af personer, som har deres kæledyr med i lejemålet. Har en lejer ofte besøg af det samme kæledyr, må det komme an på en konkret vurdering, om kæledyret er så ofte på besøg, at lejeren må anses for alligevel at holde kæledyr i lejemålet.

Boligreguleringslovens § 5, stk. 8 kan desuden begrænse udlejerens ret til at afvise kæledyr, såfremt andre lejere i ejendommen har ret til at holde kæledyr.

Print Friendly, PDF & Email