Hvordan opsiger man sin lejebolig?

Hvordan opsiger man sin lejebolig?

Lejeloven stiller ikke nogen specifikke krav til, hvordan lejer opsiger sit lejemål. Det kan derfor ske både mundtligt og skriftligt fra lejers side, men vi anbefaler altid, at lejer sørger for at gøre det skriftligt, f.eks. på brev, e-mail eller sms, og vigtigst af alt sørger for bevis for, hvornår beskeden om opsigelsen er kommet frem til udlejer. Bed gerne udlejer om at bekræfte modtagelsen af opsigelsen.

Medmindre udlejer og lejer har aftalt andet, er opsigelsen gældende fra 3 efter den 1. i den kommende måned (undtagen for leje af værelser i udlejers egen bolig. Her er opsigelsen kun én måned). En opsigelse der er modtaget af udlejer den 24. maj har virkning fra den 1. juni, hvilket betyder, at lejer skal fraflytte lejemålet senest den 1. september kl. 12.00.

Det står udlejer og lejer frit for at aftale et kortere varsel for lejers opsigelsesfrist, men man kan ikke aftale, at den skal være længere end de tre måneder, der fremgår af loven.

En særlig problemstilling gælder for tidsbegrænsede lejemål. De kan ikke opsiges i lejeperioden, medmindre andet er aftalt. Ønsker lejer i et tidsbegrænset lejemål at flytte før tid, skal udlejer dog forsøge at genudleje lejemålet så hurtigt som muligt.

 

For god ordens skyld skal det nævnes, at udlejer skal opsige lejer skriftligt og kun kan gøre det hvis en række regler er overholdt. Så hvor lejer frit kan flytte med 3 måneders varsel, kan udlejer ikke bare opsige lejer. Og man kan heller ikke aftale, at udlejer skal have større ret til at opsige lejer, end hvad der fremgår af lejeloven.

Print Friendly, PDF & Email