Hvornår er lejekontrakten bindende?

Lejekontrakten er indgået og bindende for begge parter, når både udlejer og lejer har underskrevet lejekontrakten. Det har ingen betydning, at lejer endnu ikke har indbetalt depositum.

At lejer er bundet af lejekontrakten betyder bl.a., at lejer, hvis lejer vil ud af kontrakten, er nødt til at opsige lejeaftalen efter de almindeligt gældende regler. Det vil sige 3 måneders opsigelse for lejligheder og 1 måned for enkeltværelser i udlejers egen bolig. Er lejekontrakten tidsbegrænset, kan der være aftalt et længere opsigelsesvarsel.

Udlejer kan kræve, at lejer betaler husleje indtil opsigelsesvarslets udløb, eller indtil udlejer har fundet en anden lejer. Udlejer er dog forpligtet til at forsøge at genudleje lejemålet hurtigst muligt. Betaler lejer ikke husleje eller depositum, kan udlejer vælge at ophæve lejeaftalen, hvilket kan medføre yderligere omkostninger for lejer.

Print Friendly, PDF & Email