Indflytning (ny lejelov)

For lejekontrakter der underskrives efter den 1. juli 2015 gælder der nye regler om lejers indflytning.

Her følger hovedtrækkene i de nye regler:

  1. Indflytningsrapportkontoret

Ejer udlejer mere end én beboelseslejlighed som anvendes til udlejning, skal udlejer udfærdige en indflytningsrapport.

Lejer skal indkaldes til indflytningssyn med et passende varsel, men lejer har ikke pligt til at deltage.

Lejer skal have en fysisk kopi af indflytningsrapporten senest 2 uger efter indflytningssynet har været afholdt. For at udlejer kan bevise, at indflytningsrapporten er udleveret til lejer, skal lejer enten kvittere for modtagelsen, eller også skal udlejer fremsende flytteopgørelsen med anbefalet post. Det er p.t. meget tvivlsomt, om en e-mail vil blive accepteret som værende tilstrækkelig.

Hvis udlejer ikke opfylder reglerne om indflytningsrapporten, så mister udlejer retten til at gøre istandsættelseskrav gældende ved lejers fraflytning. Udlejer skal derfor sørge for at gemme både indflytningsrapport, og bevis for at den er kommet frem til lejer, indtil lejer igen fraflytter lejemålet, uanset hvor lang tid der må gå, inden det sker.

  1. Lejemålets stand ved indflytning

Uanset om lejemålet er nyistandsat ved indflytning eller ej, så kan lejer ikke tilpligtes at nyistandsætte lejemålet ved sin fraflytning. Lejemålet skal efter de nye regler alene afleveres i samme stand som det var i ved indflytning med fradrag af slid og ælde.

Udlejer kan alene kræve normalistandsættelse, og det kun, hvis lejer har haft den indvendige vedligeholdelse, og lejemålet afleveres i ringere stand, end hvad der måtte forventes.

Det betyder også, at lejere fremover skal indstille sig på, at det lejemål de overtager ikke er nymalet m.v., når de flytter ind, da udlejer ikke vil have noget større incitament for at istandsætte lejemålet inden genudlejning.

  1. Mangler

Lejer skal, som det også følger af de gamle regler, indenfor 2 uger efter overtagelsen af lejemålet, sende en mangelsliste til udlejer, hvis lejer mener, at der er mangler ved lejemålet, som lejer ikke vil hæfte for ved sin fraflytning.

  1. Forsikringer

Lejer bør som hidtil sørge for at have tegnet en indboforsikring (familieforsikring) i forbindelse med indflytningen.

Har du spørgsmål til den nye lejelov, eller behov for rådgivning – uanset om du er udlejer eller lejer, så er du velkommen til at kontakte os på telefon 86483322 eller e-mail: sva@meilvang.dk.

Skal du bruge en lejekontrakt? Så se mere på www.billig-lejekontrakt.dk.

 

Print Friendly, PDF & Email