Kan forældre smide deres voksne barn ud af huset?

Indimellem får vi nogle spørgsmål af de mere spøjse slags. Forleden dag var der en der spurgte, om forældre kan smide deres voksne barn ud med dags varsel, eller om barnet er beskyttet af lejeloven.

Her er mit svar:

Jeg håber, der er tale om et hypotetisk spørgsmål.

I princippet kan barnets bopæl derhjemme efter barnet er fyldt 18 år være omfattet, jf. lejelovens § 1, ud fra den betragtning, at der er tale om et værelse (4 vægge og et tag), og barnet betaler en fast leje. Der kræves ingen skriftlig kontrakt. I så fald er der tale om leje af accessorisk enkeltværelse som udlejer (forældrene) kan opsige med 1 måneds varsel til den 1. i en måned.

På den anden side gælder lejeloven ikke lejeaftaler med fuld kost eller for hoteller.

Under alle omstændigheder er kravet, at der er tale om en aftale, der på de væsentligste punkter ligner en almindelig lejeaftale. Mig bekendt er der ingen domstole, der nogensinde har taget stilling til det her spørgsmål, og jeg vil også forvente at skulle det ske, vil man nærmere se det som en familieretlig problemstilling.

Jeg vil dog sige, at skulle man stå i den situation, at forældrene ønsker at barnet flytter, og barnet nægter, så bør man kunne opsige barnet med 1 måneds varsel til den første i en måned, jf. en analogi af lejelovens opsigelsesregler.

Print Friendly, PDF & Email