Køb af bolig med lejere

Spørgsmål:

Vi overvejer at købe en ejerlejlighed. Den er p.t. udlejet med følgende tillæg i kontrakt: “Lejer ved at lejligheden er sat til salg. Lejer erklærer sig parat til at fraflytte lejemålet med et varsel på 2 måneder…”.

Gælder dette? Kan vi kræve at lejer fraflytter indenfor 2 måneder?

 

Svar:

Det er kun muligt at opsige lejere efter reglerne i lejeloven. Man kan derfor kun opsige lejere efter lejelovens § 93, som omhandler bl.a. misligholdelse.

Derudover gælder der også en regel om, at man kan opsige lejere, hvis man som udlejer selv skal flytte ind i det lejede. Det kan dog kun gøres med minimum 1 års varsel.

Så selvom det står i lejekontrakten, at lejer skal fraflytte det lejede med et varsel på 2 måneder, er dette ugyldigt og uden retsvirkning.

Det I kan gøre er, at I kan betinge købet af, at lejer underskriver en opsigelse på, at de fraflytter på det påkrævede tidspunkt. I så fald vil lejer være bundet af det. Samtidig bør I tilbageholde et beløb i købesummen svarende til lejers depositum, så I har sikkerhed for, at lejer ikke retter et krav mod jer, hvis sælger ikke tilbagebetaler depositummet til lejer.

Print Friendly, PDF & Email