Lejers nye adresse

Det følger direkte af lejeloven, at lejer senest 8 dage før fraflytning skal oplyse sin nye adresse til udlejer. Gør lejer ikke det, kan fristen for fremsendelse af flytteopgørelse i henhold til lejelovens § 98, stk. 2 udskydes.

Imidlertid overholdes reglen kun sjældent. Det er i stedet sædvanligt, at udlejer får lejers nye adresse under flyttesynet, som sædvanligvis afholdes samtidig med, at lejeren afleverer nøglerne til lejemålet. Dette må oftest være tidligt nok, idet udlejer alligevel ikke før efter flyttesynet kan udarbejde en flytteopgørelse. Men hvis den manglende oplysning om ny adresse medfører, at udlejer ikke kan indkalde lejer til flyttesynet, så er det alene lejers risiko.

I de situationer hvor lejer afleverer nøglerne før flyttesynet, eller hvor lejer ikke deltager i flyttesynet, bør lejer sikre sig, at lejeren har oplyst sin nye adresse til udlejeren, senest samtidig med at nøglerne afleveres.

Skriftlig meddelelse om den nye adresse kan med fordel ske pr. e-mail eller på den flytterapport som udarbejdes under flyttesynet, og som både udlejer og lejer beholder en kopi af.

Såfremt lejer ikke oplyser sin nye adresse, betyder det ikke, at udlejer blot kan læne sig tilbage og vente med at sende flytteopgørelsen, til lejer fremkommer med sin nye adresse. Udlejer har pligt til at udøve rimelige bestræbelser på at finde lejeren, f.eks. ved at rette henvendelse til folkeregistret. Desuden har udlejer pligt til at fremsende flytteopgørelsen til lejers tidligere adresse både anbefalet og med almindelig post, da udlejer hermed beviser, at flytteopgørelsen var udarbejdet rettidigt, ligesom udlejer dermed beviser, at han har forsøgt at kontakte lejer, idet det er sandsynligt, at posten vil blive omadresseret til lejers nye adresse.

Selvom fristen i lejelovens § 98, stk. 2 skulle blive udsat, vil udlejers krav mod lejeren stadig blive forældet efter de sædvanlige forældelsesregler.

Print Friendly, PDF & Email