Ny lejelov er på vej

Et flertal i Folketinget har i juni 2014 indgået aftale om ændringer i lejeloven, så man fjerner en række administrative byrder fra udlejere, og gør det billigere for lejere at fraflytte lejemål. Samtidig håber man på at reducere antallet af sager i landets huslejenævn, hvor hver 5. tvist omhandler fraflytning.

Den nye lejelov som forventes vedtaget til efteråret indeholder følgende hovedelementer:

Aftalen indeholder følgende elementer:

 • Obligatorisk ind- og fraflytningssyn
 • Normalistandsættelse ved fraflytning
 • Vedligeholdelsesreglerne forenkles og moderniseres
 • Reglerne om varsling af omkostningsbestemte lejeforhøjelser og beboerrepræsentationens kompetence forenkles og moderniseres
 • Stærkere sanktioner ved overtrædelse af dusørregler
 • Billigere adgang til forhåndsgodkendelse af huslejen for udlejere af enkelte ejerlejligheder
 • Nye muligheder for nettoprisindeksregulering af lejen.
 • Ubetinget adgang for udlejere af ejer- eller andelsbolig til at opsige lejer, hvis udlejer selv skal benytte boligen.
 • Enslydende bestemmelser i lejeloven og boligreguleringsloven sammenskrives.
 • Udmøntning af 21 forslag fra organisationernes enighedsliste.
 • Gennemsigtighed i huslejenævnene.
 • Sommerhuse undtages fra lejelovgivningen.
 • Evaluering af den gennemførte forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Læs hele aftalen her

Print Friendly, PDF & Email