Ny lejelov træder i kraft 1. juli 2022

Folketinget har netop vedtaget en ny lejelov. Formålet med loven er først og fremmest at sammenskrive den tidligere lejelov med boligreguleringsloven, så der fremover kun er én lov for leje af private lejemål.

Det betyder samtidig, at der udarbejdes en ny typeformular, som skal anvendes på lejekontrakter, som indgås efter loven er trådt i kraft.

Alle bestemmelser i de to love får således nye placeringer i den nye lov, og alle der har været vant til at arbejde med lejeloven skal vænne sig til, at det hele er flyttet rundt.

Det er imidlertid ikke meningen med den nye lov at foretage større ændringer af den hidtil gældende retsstilling, men det må forventes, at der i overgangsperioden bliver flere tvivlsspørgsmål omkring fortolkning af lejelovgivningen og flere retssager i en periode.

Loven kan læses her:

Ny lejelov 47 2022

Ny lov om boligforhold 48 2022

Ny lejelov konsekvensrettelser 49 2022

 

Print Friendly, PDF & Email