Tidspunktet for lejers fraflytning

Lejemålet skal på fraflytningsdagen være tømt og ryddet kl. 12.00.

Ophører lejeaftalen den første i måneden, er fraflytning den første kl. 12.00 således rettidig.

Fraflytningsdagen er ikke nødvendigvis den samme dato, som lejeaftalen ophører. Det er ikke usædvanligt, at det aftales, at lejer skal fraflytte 14 dage før lejeaftalens udløb. En sådan aftale har til formål, at udlejer kan nå at istandsætte lejemålet, inden den næste lejer flytter ind. En sådan aftale er generelt rimelig, da istandsættelsen skyldes lejers slid i lejemålet, og at det ikke skal komme udlejer til skade i form af manglende lejeindtægter i en periode, at lejer ikke har passet ordentligt på lejemålet. Også i tilfælde hvor istandsættelsen ikke skyldes lejers forhold, kan en sådan aftale ikke anses for urimelig.

Print Friendly, PDF & Email