Betalinger udover huslejen

Spørgsmål:

Vi bor i et lejet hus, hvor vi for et 1,5 års tid siden første gang fik en regning på renovation og vandafledningsafgift af vores udlejer.

Selve regningen er med udlejers navn og adresse og han videresender den til os hvert kvartal.

Der står et punkt i vores lejekontrakt under særlige vilkår “Lejer betaler selv forbrug direkte til, el, fjernvarme, vand, kloak / renovation, hybrid tv.”

Må udlejer godt opkræve renovation / kloak særskilt fra huslejen? Hvis ikke hvilken § i lejeloven henvises der til?

På forhånd tak.

Svar:

Retsstillingen på det område er rimelig klar. Betalinger udover huslejen må kun opkræves, hvis de har hjemmel i lejeloven, og det har udgifterne til bl.a. renovation ikke. Kloak/Vandafledningsafgift har derimod hjemmel i lejeloven og kan opkræves over vandregnskabet.

Udgifterne til renovation skal være indeholdt i selve huslejen, og udlejer er ikke berettiget til at opkræve betaling herfor derudover.

Det følger bl.a. af en Højesteretsdom fra  2009 (U2009.2497 H) og en dom fra Vestre Landsret fra 2015 (U2015.1986 V).

I har således krav på at få alle de beløb I har betalt for renovation tilbage fra udlejer, mens I skal betale for vandafledningsafgiften.

 

Print Friendly, PDF & Email