Airbnb værtsgaranti

Advokat Søren V. Andreasen, har på vegne af Forbrugerrådet Tænk gennemgået vilkårene for Airbnb’s værtsgaranti. Vilkårene består af 8.135 ord, formuleret på engelsk i et sprog, som kun en jurist kan gennemskue. Søren V. Andreasen forklarer til metroxpress, at det mest problematiske ved Airbnb’s værtsgaranti er de meget korte tidsfrister, samt kravet om politianmeldelse. Læs […]
Continue Reading

Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

Vi rådgiver både lejere og udlejere i sager ved Huslejenævnet og Beboerklagenævnet. Vi tilbyder at føre din sag for Huslejenævnet til en fast pris på 3.000 kr. inkl. moms. Arbejdet omfatter rådgivning, korrespondance med nævnet og modparten. Vi deltager som udgangspunkt ikke i besigtigelse af lejemålet medmindre dette særskilt aftales. Bemærk, at du ikke kan få […]
Continue Reading

Betalinger udover huslejen

Spørgsmål: Vi bor i et lejet hus, hvor vi for et 1,5 års tid siden første gang fik en regning på renovation og vandafledningsafgift af vores udlejer. Selve regningen er med udlejers navn og adresse og han videresender den til os hvert kvartal. Der står et punkt i vores lejekontrakt under særlige vilkår “Lejer betaler selv […]
Continue Reading

Håndværkerfradrag for lejere

Det meget populære håndværkerfradrag er ikke kun for personer, som ejer deres bolig. Også lejere kan drage nytte af fradraget, hvis man har udgifter til håndværkere i lejeboligen. Ofte er det i forbindelse med fraflytning, at man som lejer har udgifter til istandsættelse i form af maling, slibning af gulve og diverse udbedring af mangler, […]
Continue Reading

Må vi ikke længere have hund?

Spørgsmål: Man har i vores boligforening besluttet, at beboerne ikke længere må have såkaldte kamphunde, og man har lavet en liste, som beskriver hvilke racer det drejer sig om. På listen er blandt andet rottweiler, som vi i dag har to af. Hundene gør ingen fortræd. Kan boligforeningen godt træffe sådan en beslutning hen over hovedet på os? […]
Continue Reading

Vedligeholdelse (ny lejelov)

Reglerne om vedligeholdelse i den nye lejelov Den nye lejelov der træder i kraft den 1. juli 2015 indfører en række nye regler omkring vedligeholdelse af lejemålet. Her følger hovedtrækkene i de nye regler om vedligeholdelse. Vedligeholdelse generelt Ifølge den nye lejelov har udlejer den fulde vedligeholdelse af lejemålet, både udvendig og indvendig. Dette er […]
Continue Reading

Sats for påkravsgebyr i 2015

Fra den 1. januar 2015 må udlejer kræve 275 kr. i gebyr ved fremsendelse af påkrav til lejer i tilfælde af forsinket betaling af huslejen.
Continue Reading

Renovering af udlejnings lejlighed

Alt renoverings arbejde som udlejer måtte ønske at udføre i en udlejnings lejlighed, skal varsles mindst 6 uger i forvejen, medmindre der er tale om hastende opgaver. Er der tale om store arbejder med ulempe for lejer, skal det varsles mindst 3 måneder i forvejen. Hvis udlejer ønsker at renovere lejligheden, mens lejer fortsat bor der, så […]
Continue Reading

Lejemålets areal

Størrelsen af lejemålet beregnes efter bruttoetagearealet, jf. bkg. nr. 311 af 27/06/1983. Ved bruttoetagearealet forstås, at det er ejendommens ydre mål, der benyttes ved beregningen af lejemålets størrelse. Bruttoetagearealet af samtlige lejligheder på en etage i ejendommen bør stemme overens med ejendommens længde gange bredde. Ejendommens størrelse samt størrelsen af de enkelte lejemål fremgår af […]
Continue Reading

Erfaren advokat forklarer dig, hvordan du kan tjene tusindvis af kroner

Advokat Søren Vasegaard Andreasen med speciale i lejeret, forklarer i sin bog – på helt almindeligt dansk, hvordan du kan tjene tusindvis af kroner, blot ved at have styr på reglerne for leje af bolig. Køb bogen i dag og tjen penge allerede i morgen. Som gratis bonus vil du opleve væsentligt færre problemer og […]
Continue Reading