Lejemålets areal

Størrelsen af lejemålet beregnes efter bruttoetagearealet, jf. bkg. nr. 311 af 27/06/1983. Ved bruttoetagearealet forstås, at det er ejendommens ydre mål, der benyttes ved beregningen af lejemålets størrelse.

Bruttoetagearealet af samtlige lejligheder på en etage i ejendommen bør stemme overens med ejendommens længde gange bredde.

Ejendommens størrelse samt størrelsen af de enkelte lejemål fremgår af BBR-registret, som føres ved den enkelte kommune. Imidlertid er BBR-registret ikke altid korrekt. Ved oprettelsen blev oplysninger om areal indberettet af de daværende ejere, ligesom ejeren efterfølgende har haft pligt til at oplyse det til registret, såfremt der blev foretaget ændringer. Imidlertid er det kun et fåtal af ejendommene i Danmark, der igennem årene er blevet opmålt, hvorfor der kan være stor usikkerhed omkring ejendommens og lejemålets størrelse.

Oplysningerne i BBR-registret er som udgangspunkt forbeholdt ejeren af ejendommen, men som lejer har man desuden ret til at få udleveret oplysningerne både på sit eget lejemål og på ejendommen som helhed.

Print Friendly, PDF & Email