Dårlig istandsættelse fra lejers side

Spørgsmål

Vi lejer vores hus ud, og lejerne er netop flyttet uden at foretage korrekt istandsættelse. De har udført et ekstremt dårligt malerarbejde. Der er mange skader på gulv, som ikke er slebet, hvilket de påstår. Lejerne har malet alle karme over med almindelig vægmaling.

Må vi selv male lejemålet for at holde os indenfor depositum og tage en fornuftig pris?

Svar:

I må som udlejere kræve betaling for at bringe lejemålet op til den stand lejer overtog lejligheden i minus almindeligt slid. Det er derfor en konkret vurdering, om I kan kræve betaling, men hvis standen er værre end ved aflevering, vil I være berettiget til, at tage fra depositummet. I så fald, vil jeg anbefale jer at tage billeder før I istandsætter, så I kan bevise, at lejerne ikke har foretaget den fornødne istandsættelse.

Udfordringen ved at I selv udfører arbejdet, fremfor at få en professionel maler til det er, at det kan blive svært at bevise jeres faktiske omkostninger forbundet med istandsættelsen. Dette gælder særligt i forhold til tidsforbrug og timepris. Skulle det komme til en retssag, vil retten ofte fastsætte udgiften skønsmæssigt, da der ikke ligger en regning fra en professionel maler.

 

Print Friendly, PDF & Email