Dårlig istandsættelse fra lejers side

Spørgsmål Vi lejer vores hus ud, og lejerne er netop flyttet uden at foretage korrekt istandsættelse. De har udført et ekstremt dårligt malerarbejde. Der er mange skader på gulv, som ikke er slebet, hvilket de påstår. Lejerne har malet alle karme over med almindelig vægmaling. Må vi selv male lejemålet for at holde os indenfor […]
Continue Reading

Indvendig vedligeholdelse

Spørgsmål Kan en udlejer ved at indføre i lejekontraktens §11 bestemme, at lejeren kun må bruge udlejers håndværker til maling af et lejemål ved fraflytning? Altså at lejeren ikke selv kan male eller få egne håndværkere til at udføre arbejdet. På forhånd tak for hjælpen. Svar: Hvis I har den indvendige vedligeholdelse, kan i selv […]
Continue Reading

Genhusning/erstatning ved renovation af lejlighed

Spørgsmål: Min lejelejlighed har trængt til renovering af lofter og udskiftning af køkken siden jeg flyttede ind for 2 år siden. Arbejdet er nu i gang på 4. uge og jeg har ikke kunne bo i lejligheden. Jeg er nægtet refusion af husleje. Kan dette passe? Giver det mening at tage det til huslejenævnet/boligretten? Svar: […]
Continue Reading

Vedligeholdelseskonto og fraflytning

Spørgsmål: Må jeg bruge min vedligeholdelseskonto til at istandsætte mig lejemål, når jeg fraflytter? Da jeg har opsagt mit lejemål i en lejelejlighed, har jeg brug for lidt hjælp omkring den nye lejelov 2015. Jeg flyttede ind i min nuværende lejlighed i 2004, og det er ikke muligt for mig at gennemskue, hvornår de gamle […]
Continue Reading

Kan udlejer kræve nymaling?

Spørgsmål: Hej, Jeg skal til at flytte ind i en lejlighed den 15 december og vil kun blive boende i max 5 måneder. Jeg ryger ikke og andre vil hellere ikke få lov til det og vil heller ikke tænde stearinlys. Min udlejer siger at lejligheden alligevel skal males ved min fraflytning.  Kan det passe? […]
Continue Reading

Renovering af udlejnings lejlighed

Alt renoverings arbejde som udlejer måtte ønske at udføre i en udlejnings lejlighed, skal varsles mindst 6 uger i forvejen, medmindre der er tale om hastende opgaver. Er der tale om store arbejder med ulempe for lejer, skal det varsles mindst 3 måneder i forvejen. Hvis udlejer ønsker at renovere lejligheden, mens lejer fortsat bor der, så […]
Continue Reading

Brug af standardiserede lejekontrakter

Udlejer skal være meget forsigtig med at udarbejde sine egne lejekontrakter i stedet for at bruge typeformularen. I hvert fald i de tilfælde hvor lejekontrakten bruges enslydende til flere lejemål, og overfor lejer fremstår som en standard lejekontrakt. En ny dom fra Højesteret fastslår, at vilkår i en sådan lejekontrakt er ugyldige, hvis de pålægger […]
Continue Reading

Flytteopgørelse

Ifølge lejeloven skal en flytteopgørelse fremsendes til lejer indenfor 14 dage efter, at lejer er fraflyttet. Fristen kan forlænges i lejekontrakten. I en dom fra 2012 har Vestre Landsret afgjort, at det er tilstrækkeligt, at flytteopgørelsen fremsendes pr. e-mail, hvis blot udlejer kan bevise, at e-mailen også er kommet frem til lejer. Da det må […]
Continue Reading

Frist for fremsættelse af istandsættelseskrav

Fra lejer fraflytter lejemålet (afleverer nøglerne) har udlejer 14 dage til at fremsende en opgørelse over, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres i lejemålet, og som udlejer mener, at lejer skal betale for. Fristen kan i lejekontrakten forlænges. Det er ikke et krav i private lejemål, at opgørelsen indeholder beløb for omkostningerne forbundet med istandsættelsen. I […]
Continue Reading

Nyistandsat lejemål

Står det i lejekontrakten, at lejligheden er nyistandsat ved indflytning, og at den også skal afleveres nyistandsat, så betyder det, at hele lejligheden ved lejers fraflytning skal istandsættes igen med maling af vægge og lofter, slibning af gulve m.v., så lejligheden igen ser ud, som da lejer flyttede ind. Man skal derfor som lejer være klar […]
Continue Reading