Lejers indbo efter fraflytning

Har lejer ikke selv tømt sit lejemål, inden fraflytningen, gælder følgende regler.

Ved tømningen af lejemålet er udlejer forpligtet til at bringe lejers indbo til kantstenen, som det udtrykkes. Herfra er det politiets ansvar at bortskaffe det. Sædvanligvis foregår det ved, at udlejer bestiller et flyttefirma, som tømmer lejemålet og kører genstandene til et af politiet valgt opbevaringslokale. Udgifterne til flyttefirmaet deles sædvanligvis af udlejer og politiet, som dog begge kan kræve udgifterne erstattet af lejer. Vil lejer have sit indbo udleveret, skal lejer derfor erstatte politiet dets omkostninger.

Udlejer må på intet tidspunkt smide lejers indbo ud uden dennes udtrykkelige tilladelse. Gør udlejer det, kan han pålægges erstatningsansvar.

Print Friendly, PDF & Email