Lørdag som en hverdag i lejeloven?

Er lørdag en hverdag eller ej? For mange vil overskriften være sort snak. Men når du beskæftiger dig med lejeloven ved du, at det er enormt vigtigt, at alle formelle regler altid overholdes. Såfremt lejer ikke betaler huslejen rettidigt, kan udlejer på den 4. hverdag sende et påkrav til lejer, med krav om betaling. 14 […]
Continue Reading

Lejers indbo efter fraflytning

Har lejer ikke selv tømt sit lejemål, inden fraflytningen, gælder følgende regler. Ved tømningen af lejemålet er udlejer forpligtet til at bringe lejers indbo til kantstenen, som det udtrykkes. Herfra er det politiets ansvar at bortskaffe det. Sædvanligvis foregår det ved, at udlejer bestiller et flyttefirma, som tømmer lejemålet og kører genstandene til et af […]
Continue Reading

Sats for påkravsgebyr i 2019

Fra den 1. januar 2019 må udlejer kræve 284 kr. i påkravsgebyr ved fremsendelse af påkrav til lejer i tilfælde af forsinket betaling af huslejen i beboelseslejemål.
Continue Reading

Kriminalitet kan begrunde ophævelse af lejemål

Vold eller anden kriminalitet kan begrunde ophævelse af lejemål både i almene boliger og private lejemål. Dette gælder både, hvis det er lejer selv, der har begået alvorlig lovbrud, eller hvis det er en i lejers husstand, f.eks. et barn. Ophævelse kan f.eks. ske, hvis en beboer har begået vold mod en anden beboer i […]
Continue Reading

Vandafledningsafgift i lejeforhold

I lejeforhold hvor udlejer ikke leverer vand til lejemålet, betaler lejer direkte til forsyningsselskabet i forhold til, hvor stort vandforbruget er. Men vandafledningsafgift, er som navnet antyder en afgift, og regningen bliver sendt direkte til ejeren af ejendommen og ikke lejeren, selvom der egentlig er tale om en forbrugsudgift. Det har så været diskuteret, om […]
Continue Reading

Sats for påkravsgebyr i 2017

Fra den 1. januar 2017 må udlejer kræve 279 kr. i påkravsgebyr ved fremsendelse af påkrav til lejer i tilfælde af forsinket betaling af huslejen i beboelseslejemål.
Continue Reading

Ophævelse af lejemål – Hvor hurtigt skal man fraflytte?

Spørgsmål:  Hvis man får ophævet sin lejeaftale, p.g.a. manglende betaling, med udflytning snarest, hvor lang tid er snarest? Hvornår ophører huslejekravet fra udlejer? Er det den dag man udflytter eller flyttedag + 14 dage til at renovere som ved alm. opsigelse? Svar: Når lejer bliver udsat af lejemålet, så betyder dette ikke at lejer ikke […]
Continue Reading

Hvornår regnes fristen i et påkrav fra?

Spørgsmål: Jeg skal sende et påkrav til min lejer, da hun efter at jeg gentagne gange har bedt hende om det, ikke har betalt sin husleje. Jeg har egentligt sendt et, men ordlyden er vist ikke helt rigtig, og derfor vil jeg nu gøre det efter foreskifterne, og her opstår mit problem. Hvis påkravet skal […]
Continue Reading

Sats for påkravsgebyr i 2016

Fra den 1. januar 2016 må udlejer kræve 277 kr. i påkravsgebyr ved fremsendelse af påkrav til lejer i tilfælde af forsinket betaling af huslejen.
Continue Reading

Smidt ud på grund af en strejfende kat

Jeg blev forleden dag ringet op af en mand, som netop havde modtaget et brev fra sin udlejer om, at hans lejemål var blevet ophævet, fordi han mod reglerne havde kat. Problemstillingen var imidlertid lidt mere kompliceret end bare det. Der var for det første tale om en strejfende kat, som lejer godt nok indimellem […]
Continue Reading

Når lejer kun flytter delvist

Indimellem sker det, at lejer efter at have modtaget en ophævelsesskrivelse eller efter selv at have opsagt lejeaftalen fraflytter lejemålet, men efterlader en række ejendele i lejemålet som ikke oplagt er uden værdi. Spørgsmålet opstår her, om udlejer må anse lejer for endegyldigt fraflyttet og dermed kan gå i gang med at renovere og genudleje. […]
Continue Reading

Ophævelse af lejeaftale pga. væsentlige mangler

Hvad gør man som lejer, hvis man netop har fået nøglerne til sin nye lejebolig og kort tid efter konstaterer, at lejemålet er fuld af mangler og måske endda er sundhedsskadeligt at bo i? Denne situation er desværre langt fra enestående, hvorfor det er et spørgsmål, der løbende dukker op. Ifølge lejelovens § 11 kan lejer kræve, […]
Continue Reading

Ulovlig kælderlejlighed

I mange enfamilieshuse er der indrettet lejligheder i kælderen. Som regel er disse fuldt ud lovlige at benytte til beboelse, men vi ser alligevel ofte, at det alligevel ikke er tilfældet, og at lejer derfor bor i en lejlighed, som slet ikke må anvendes til beboelse. Der er tale om en retlig mangel ved en […]
Continue Reading

Hvornår må udlejer ophæve lejeaftalen?

Både for udlejere og lejere er det svært at finde rundt i de præcise regler for, hvornår udlejer må ophæve en lejeaftale som følge af manglende betaling fra lejer. Det er muligt at ophæve som følge af manglende betalinger ikke kun med husleje, men også med a conto beløb til vand, varme, el og andet […]
Continue Reading

Frist for fremsættelse af istandsættelseskrav

Fra lejer fraflytter lejemålet (afleverer nøglerne) har udlejer 14 dage til at fremsende en opgørelse over, hvilke istandsættelsesarbejder, der skal udføres i lejemålet, og som udlejer mener, at lejer skal betale for. Fristen kan i lejekontrakten forlænges. Det er ikke et krav i private lejemål, at opgørelsen indeholder beløb for omkostningerne forbundet med istandsættelsen. I […]
Continue Reading