Vandafledningsafgift i lejeforhold

I lejeforhold hvor udlejer ikke leverer vand til lejemålet, betaler lejer direkte til forsyningsselskabet i forhold til, hvor stort vandforbruget er. Men vandafledningsafgift, er som navnet antyder en afgift, og regningen bliver sendt direkte til ejeren af ejendommen og ikke lejeren, selvom der egentlig er tale om en forbrugsudgift.

Det har så været diskuteret, om udlejer skulle fremlægge et vandregnskab for lejer, selvom udlejer reelt intet har med forbruget at gøre udover at modtage en faktura på vandafledningsafgiften.

Det er nu endeligt fastslået i dansk ret, at udlejer ikke behøver lave et regnskab, men kan sende opkrævningen for vandafledningsafgift direkte videre til lejer, samt at betalingen af denne er en pligtig ydelse i lejeforholdet.

Dette betyder, at hvis lejer ikke betaler vandafledningsafgiften, kan udlejer på den baggrund ophæve lejemåle, på samme vis, som hvis lejer ikke betalte sin husleje til tiden.

 

Print Friendly, PDF & Email