Betaling for renovation i lejebolig

Spørgsmål: Jeg udlejer et hus. Lejerne står selv for udgifter til el og varme. Renovation og vand betaler de a conto. Én gang om året får de en opgørelse, og det har fungeret fint indtil nu. Den  1. januar 2018 flyttede nye lejere ind, og de påstår nu, at jeg ikke kan opkræve renovation a conto. […]
Continue Reading

Vandafledningsafgift i lejeforhold

I lejeforhold hvor udlejer ikke leverer vand til lejemålet, betaler lejer direkte til forsyningsselskabet i forhold til, hvor stort vandforbruget er. Men vandafledningsafgift, er som navnet antyder en afgift, og regningen bliver sendt direkte til ejeren af ejendommen og ikke lejeren, selvom der egentlig er tale om en forbrugsudgift. Det har så været diskuteret, om […]
Continue Reading

Energimærke i lejebolig

Lejer har krav på at få udleveret gyldigt energimærke for lejemålet, inden lejer flytter ind. Er der íkke udarbejdet et energimærke, kan lejer få et udarbejdet for udlejers regning. Formålet med energimærket er, at lejer allerede inden man flytter ind, kan få et overblik over de forventede udgifter til varme, således at lejer kan lægge […]
Continue Reading