Kriminalitet kan begrunde ophævelse af lejemål

Vold eller anden kriminalitet kan begrunde ophævelse af lejemål både i almene boliger og private lejemål. Dette gælder både, hvis det er lejer selv, der har begået alvorlig lovbrud, eller hvis det er en i lejers husstand, f.eks. et barn.

Ophævelse kan f.eks. ske, hvis en beboer har begået vold mod en anden beboer i ejendommen, eller mod viceværten. Det kan også blot være, hvis volden er foregået på ejendommens eller boligforeningens område. Højesteret har den 1. maj 2018 i en ny dom afgjort, at også vold foregået udenfor ejendommens område kan begrunde ophævelse. I den konkrete sag var volden udøvet ca. 500 meter fra ejendommen på en anden boligforenings område, men da man anså hele området for ét samlet boligområde (Vollsmose), kunne det, at volden tilfældigvis var foregået udenfor den boligforening hvor lejer boede, ikke forhindre en ophævelse.

Kriminaliteten skal desuden have en vis grovhed, eller der skal være tale om gentagende tilfælde. Hensynet i disse sager er først og fremmest til at sikre de øvrige beboeres tryghed.

Sagsgangen er som regel, at i de øjeblik udlejer bliver bekendt med, at der har været f.eks. en voldsepisode, så ophæves lejemålet overfor lejer. Imidlertid må selve udsættelsen af lejer som regel afvente en endelig afgørelse i straffesagen. For bliver lejer frifundet for at have begået vold, kan udlejer af gode grunde ikke ophæve lejemålet med den begrundelse. Der kan derfor gå lang tid fra der er begået vold, og til lejer må flytte.

Uanset om du er udlejer eller lejer, står vi klar til at rådgive omkring ophævelse af lejemål. Send en mail til os, eller ring på 86 48 33 22.

Print Friendly, PDF & Email