Sats for påkravsgebyr i 2019

Fra den 1. januar 2019 må udlejer kræve 284 kr. i påkravsgebyr ved fremsendelse af påkrav til lejer i tilfælde af forsinket betaling af huslejen i beboelseslejemål.
Continue Reading

Kriminalitet kan begrunde ophævelse af lejemål

Vold eller anden kriminalitet kan begrunde ophævelse af lejemål både i almene boliger og private lejemål. Dette gælder både, hvis det er lejer selv, der har begået alvorlig lovbrud, eller hvis det er en i lejers husstand, f.eks. et barn. Ophævelse kan f.eks. ske, hvis en beboer har begået vold mod en anden beboer i […]
Continue Reading