Udlejer kan ikke opsige en tidsbegrænset lejeaftale

En tidsbegrænset lejeaftale er altid uopsigelig fra udlejers side.

Vi ser imidlertid jævnligt, at en udlejer alligevel forsøger at opsige lejeren før udløbet af den tidsbegrænsede periode, men det er ikke tilladt. Lejer kan vælge at ignorere opsigelsen og blot blive boende til tidsbegrænsningen udløber.

Hvis lejer derimod vælger at fraflytte i god tro til, at udlejer rent faktisk havde ret til at opsige lejeaftalen, så vil lejer efterfølgende kunne kræve erstatning for uberettiget opsigelse. Det vil f.eks. kunne dække flytteomkostninger samt huslejedifferencen, indtil den dag hvor lejer alligevel skulle fraflytte.

Print Friendly, PDF & Email