Tidsbegrænset lejemål

Spørgsmål: Vi har udlejet vores hus på en tidsbegrænset lejekontrakt, mens vi har været udstationeret. Nu kommer vi hjem 1 år før tid og har opsagt vores lejere med 1 års varsel. De har dog gjort indsigelser mod opsigelsen, da de siger den er ugyldig pga. lejekontrakten er tidsbegrænset. Kan det være rigtigt? Svar: Lejer […]
Continue Reading

Regler for tidsbegrænset leje

Spørgsmål: Jeg er blevet gjort opmærksom på, at gyldigheden af min lejekontrakt kan være kompromitteret. Jeg har boet der i 3 år, og kontrakten er altså blevet fornyet 3 gange tidsbegrænset. Har dette konsekvenser for mig som lejer og hvordan står jeg i forhold til depositum og forudbetalt husleje hvis jeg vil fraflytte snarest? Svar: […]
Continue Reading

Tidsbestemte lejeaftalers uopsigelighed

Hej Vi bor i et tidsbegrænset lejemål. I lejekontrakt paragraf 11 står tidsbegrænsning, altså datoerne jan 17-aug. 18, men der står ikke at den er uopsigelig. Derimod står i paragraf 2 at hvis ikke andet er aftalt gælder 3 måneders opsigelses varsel. Vi har opsagt lejligheden, men udlejeren vil ikke godtage og truer med advokat […]
Continue Reading

Udlejer kan ikke opsige en tidsbegrænset lejeaftale

En tidsbegrænset lejeaftale er altid uopsigelig fra udlejers side. Vi ser imidlertid jævnligt, at en udlejer alligevel forsøger at opsige lejeren før udløbet af den tidsbegrænsede periode, men det er ikke tilladt. Lejer kan vælge at ignorere opsigelsen og blot blive boende til tidsbegrænsningen udløber. Hvis lejer derimod vælger at fraflytte i god tro til, […]
Continue Reading

Forlængelse af tidsbegrænset lejeaftale

Den 1. juli 2015 trådte den nye lejelov i kraft, og det får nogle konsekvenser, hvis man efter den 1. juli 2015 ønsker at forlænge en tidsbegrænset lejeaftale, som oprindeligt er indgået efter de gamle regler. Reglerne om tidsbegrænsning af lejemål er ikke i sig selv blevet ændret i forbindelse med den nye lejelov, men […]
Continue Reading

Når lejer ikke fraflytter et tidsbegrænset lejemål

Hvad sker der, hvis lejer ikke fraflytter et tidsbegrænset lejemål, når lejeaftalen udløber? Det er et spørgsmål som jævnligt er oppe at vende, da mange misforstår reglerne. Hvis der er aftalt en tidsbegrænsning, så ophører lejeaftalen uden opsigelse, når tidsbegrænsningen udløber. Det betyder bl.a., at udlejer ikke behøver at sende en særskilt opsigelse til lejer, […]
Continue Reading

Udløb af tidsbegrænset lejeaftale

Når det i lejekontrakten er aftalt, at lejeperioden er tidsbegrænset til ophør en bestemt dato, så behøver udlejer ikke selvstændigt at opsige lejeaftalen, da dette rent juridisk sker allerede, når lejeaftalen indgås. Lejer kan altså ikke ved tidsbegrænsede lejeaftaler blive boende efter lejeperiodens udløb med den undskyldning, at udlejer ikke har opsagt lejeaftalen.
Continue Reading

Salg af hus med lejere

Jeg bliver indimellem spurgt, om udlejer må sælge huset, mens der bor lejere i det, hvem der skal opsige lejer, og hvor langt opsigelsesvarsel lejer har. Svaret er, at udlejer godt må sælge huset, selv om der er lejere i det. Køber overtager alle pligter som udlejer overfor lejerne. Imidlertid ved jeg fra konkrete tilfælde, […]
Continue Reading

Køb af hus med lejer

Kan man ikke få solgt sit enfamilieshus kan det være attraktivt at sætte det til salg, indtil et salg kan gennemføres. Men særligt for køber er der en række overvejelser man skal gøre sig, inden man kaster sig ud i at købe en ejendom, hvor der i forvejen bor en lejer. Lejekontrakterne er sædvanligvis udformet […]
Continue Reading