Udløb af tidsbegrænset lejeaftale

Når det i lejekontrakten er aftalt, at lejeperioden er tidsbegrænset til ophør en bestemt dato, så behøver udlejer ikke selvstændigt at opsige lejeaftalen, da dette rent juridisk sker allerede, når lejeaftalen indgås.

Lejer kan altså ikke ved tidsbegrænsede lejeaftaler blive boende efter lejeperiodens udløb med den undskyldning, at udlejer ikke har opsagt lejeaftalen.

Print Friendly, PDF & Email