Gebyr ved tabt sag i Huslejenævnet

Hvis lejer får fuldt medhold i en sag, hvor Huslejenævnet træffer afgørelse, så skal udlejer betale et gebyr til nævnet. Gebyret er pr. 1. juli 2020 forhøjet markant til 6.000 kr. pr. sag. Gebyret er udover det, som det koster at indbringe en sag for Huslejenævnet. Her afhænger gebyret af, hvilken type sag man ønsker at indbringe.

Boligreguleringsloven § 39, stk. 2 fastslår, at gebyret alene skal betales, når lejeren får fuldt medhold. Imidlertid overlades det til Huslejenævnet at afgøre, om lejeren har fået fuldt medhold. Det har i andre sammenhænge vist sig problematisk, at den instans, der har glæde af indtægterne også skal vurdere, om den ene part har vundet eller tabt, da instansen selv har en økonomisk interesse i at give lejeren fuldt medhold.

Er man som udlejer uenig i Huslejenævnets afgørelse, herunder afgørelse om betaling af gebyr, kan sagen efterfølgende indbringes for Boligretten. Det er imidlertid også underlagt adskillige omkostninger, hvorfor enhver indbringelse af en sag for Huslejenævnet eller Boligretten bør overvejes nøje og gerne med rådgivning fra en specialist advokat i lejeret.

Har du spørgsmål til ovennævnte eller står du som lejer eller udlejer med en sag, der skal for Huslejenævnet, Beboerklagenævnet eller Boligretten, er du altid velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af din sag.

Print Friendly, PDF & Email