Gebyr ved tabt sag i Huslejenævnet

Hvis lejer får fuldt medhold i en sag, hvor Huslejenævnet træffer afgørelse, så skal udlejer betale et gebyr til nævnet. Gebyret er pr. 1. juli 2020 forhøjet markant til 6.000 kr. pr. sag. Gebyret er udover det, som det koster at indbringe en sag for Huslejenævnet. Her afhænger gebyret af, hvilken type sag man ønsker […]
Continue Reading

Genhusning/erstatning ved renovation af lejlighed

Spørgsmål: Min lejelejlighed har trængt til renovering af lofter og udskiftning af køkken siden jeg flyttede ind for 2 år siden. Arbejdet er nu i gang på 4. uge og jeg har ikke kunne bo i lejligheden. Jeg er nægtet refusion af husleje. Kan dette passe? Giver det mening at tage det til huslejenævnet/boligretten? Svar: […]
Continue Reading

Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

Vi rådgiver både lejere og udlejere i sager ved Huslejenævnet og Beboerklagenævnet. Vi tilbyder at føre din sag for Huslejenævnet til en fast pris på 3.000 kr. inkl. moms. Arbejdet omfatter rådgivning, korrespondance med nævnet og modparten. Vi deltager som udgangspunkt ikke i besigtigelse af lejemålet medmindre dette særskilt aftales. Bemærk, at du ikke kan få […]
Continue Reading