Ophævelse af lejemål – Hvor hurtigt skal man fraflytte?

Spørgsmål: 

Hvis man får ophævet sin lejeaftale, p.g.a. manglende betaling, med udflytning snarest, hvor lang tid er snarest?

Hvornår ophører huslejekravet fra udlejer? Er det den dag man udflytter eller flyttedag + 14 dage til at renovere som ved alm. opsigelse?

Svar:

Når lejer bliver udsat af lejemålet, så betyder dette ikke at lejer ikke er forpligtet til at betale husleje i opsigelsesperioden derefter, som regel 3 måneder. Udlejer har dog en tabsbegrænsningspligt i den forbindelse, og skal forsøge at genudleje lejemålet hurtigst muligt.

“Snarest” er med det samme. Ellers kan udlejer gå videre med sagen til fogedretten, og så vil fogeden komme fordi og fysisk sætte lejer ud. Dette medfører en masse ekstra omkostninger, som lejer også skal betale. Så vi vil altid klart anbefale lejer selv at fraflytte og give udlejer besked herom, hvis man ikke kan betale sin husleje.

 

 

Print Friendly, PDF & Email