Regler for tidsbegrænset leje

Spørgsmål:

Jeg er blevet gjort opmærksom på, at gyldigheden af min lejekontrakt kan være kompromitteret. Jeg har boet der i 3 år, og kontrakten er altså blevet fornyet 3 gange tidsbegrænset. Har dette konsekvenser for mig som lejer og hvordan står jeg i forhold til depositum og forudbetalt husleje hvis jeg vil fraflytte snarest?

Svar:

Hvis du er lejer, og din lejekontrakt er tidsbegrænset, skal du som udgangspunkt fraflytte lejemålet ved tidsbegrænsningens ophør. Udlejer har dog mulighed for at forlænge en sådan kontrakt, hvis det er begrundet i udlejers forhold. Der er ingen begrænsning i, hvor mange gange en tidsbegrænset lejekontrakt kan forlænges, men der skal ved hver forlængelse være en gyldig grund til, at kontrakten fortsat skal være tidsbegrænset.

Hvis ikke tidsbegrænsningen er begrundet i udlejers forhold, kan tidsbegrænsningen tilsidesættes af retten, og så kan udlejer kun opsige lejer efter de almindelige regler i lejeloven. F.eks. udlejer selv vil flytte ind i lejligheden, og i så fald skal der gives et varsel på 1 år, eller hvis lejer misligholder lejligheder (larmer, manglende betaling af husleje, mm.)

Print Friendly, PDF & Email