Lørdag som en hverdag i lejeloven?

Er lørdag en hverdag eller ej? For mange vil overskriften være sort snak. Men når du beskæftiger dig med lejeloven ved du, at det er enormt vigtigt, at alle formelle regler altid overholdes.

Såfremt lejer ikke betaler huslejen rettidigt, kan udlejer på den 4. hverdag sende et påkrav til lejer, med krav om betaling. 14 dage efter, at påkravet er kommet frem, kan udlejer tidligst ophæve lejeaftalen. Så det er vigtigt, at udlejer ikke kommer til at sende brevene for tidligt. Rigtig mange sager afvises i fogedretten, netop fordi udlejer har overset en lille detalje eller lavet en mindre fejl i forbindelse med ophævelse af en lejeaftale.

Vestre Landsret har for nylig haft lejlighed til at tage stilling til spørgsmålet, om lørdage skal medregnes som hverdage eller ej. I den konkrete sag drejede det sig om husleje for oktober 2021. Lejen forfaldt til betaling fredag den 1. oktober 2021. Udlejer sendte påkravet onsdag den 6. oktober 2021, og det blev afleveret hos lejer dagen efter, den 7. oktober. Ophævelsesskrivelsen blev sendt den 22. oktober. Men da sagen kom for fogedretten, afviste fogedretten sagen med henvisning til, at lørdag den 2. oktober ikke var en hverdag.

Landsretten var imidlertid uenig med fogedretten. Landsretten afgjorde, at lørdage medregnes som hverdage ved fremsendelse af påkrav. Påkrav kan dog fortsat ikke afgives på en helligdag, hvorfor påkravet ikke kan afgives på en søndag. Man er i stedet nødt til at vente til næste hverdag, som regel den følgende mandag, med at sende selve påkravet. Påkrav kan altså fortsat tidligst sendes på den 4. hverdag efter sidste rettidige betaling. Men lørdag tæller med, når det skal beregnes, om påkravet er sendt rettidigt eller ej.

Vil du vide mere om lejeloven, finder du masser af info her på lejeret.com. Du er også velkommen til at kontakte os hos Paragraf Advokaterne for rådgivning her.

Print Friendly, PDF & Email