Genhusning/erstatning ved renovation af lejlighed

Spørgsmål:

Min lejelejlighed har trængt til renovering af lofter og udskiftning af køkken siden jeg flyttede ind for 2 år siden. Arbejdet er nu i gang på 4. uge og jeg har ikke kunne bo i lejligheden. Jeg er nægtet refusion af husleje. Kan dette passe? Giver det mening at tage det til huslejenævnet/boligretten?

Svar:

Når din udlejer renoverer en lejlighed, og det ikke er muligt for lejer at opholde sig i boligen, skal udlejer betale for genhusning af lejer. Hvis det er muligt for lejer at bo i lejligheden under renoveringen, kan lejer få et nedslag i lejen.

Om det kan betale sig at indbringe sagen for huslejenævnet/boligretten er en konkret vurdering, som jeg ikke kan foretage ud fra disse oplysninger. Det koster imidlertid kun et lille gebyr at indbringe sagen for Huslejenævnet, hvorfor jeg vil foreslå, at du tager kontakt til nævnet med din sag.

Print Friendly, PDF & Email