Gebyr ved tabt sag i Huslejenævnet

Hvis lejer får fuldt medhold i en sag, hvor Huslejenævnet træffer afgørelse, så skal udlejer betale et gebyr til nævnet. Gebyret er pr. 1. juli 2020 forhøjet markant til 6.000 kr. pr. sag. Gebyret er udover det, som det koster at indbringe en sag for Huslejenævnet. Her afhænger gebyret af, hvilken type sag man ønsker […]
Continue Reading

Folketingets igangværende forhandlinger omkring Boligreguleringsloven § 5 stk. 2

I lejerettens verden, er et meget aktuelt emne omkring boligreguleringslovens omstridte § 5, stk. 2 netop nu (november 2019) i behandling i Folketinget. I korte træk, giver bestemmelsen udlejere mulighed for at fastsætte en højere husleje, efter det lejedes værdi, såfremt der er sket en ”gennemgribende modernisering” af et lejemål. Boligmarkedet er for tiden stærkt […]
Continue Reading

Regulerede og uregulerede kommuner

Indenfor lejeretten snakker man om regulerede kommuner og uregulerede kommuner. I de regulerede kommuner gælder boligreguleringsloven. Det gør den ikke i de uregulerede kommuner. Boligreguleringsloven omhandler særligt regler om fastsættelsen af husleje, vedligeholdelse og brugen af lejemålet. De fleste kommuner er regulerede kommuner. Følgende kommuner er uregulerede (pr. 1/1/2016): Billund Fanø Fredensborg Greve Herning Ikast-Brande Læsø […]
Continue Reading