Når lejer ikke fraflytter et tidsbegrænset lejemål

Hvad sker der, hvis lejer ikke fraflytter et tidsbegrænset lejemål, når lejeaftalen udløber? Det er et spørgsmål som jævnligt er oppe at vende, da mange misforstår reglerne.

Hvis der er aftalt en tidsbegrænsning, så ophører lejeaftalen uden opsigelse, når tidsbegrænsningen udløber. Det betyder bl.a., at udlejer ikke behøver at sende en særskilt opsigelse til lejer, da ophørstidspunktet er aftalt helt ved lejeaftalens indgåelse.

Næste problemstilling opstår så, hvis lejer alligevel ikke flytter på det aftalte tidspunkt. Sker det, skal udlejer være hurtig, for hvis lejer bliver boende i  mere end én måned efter tidsbegrænsningens ophør, uden at udlejer forinden har opfordret lejer til at flytte, så fortsætter lejekontrakten, bare uden tidsbegrænsning. Så hvis udlejer ikke er hurtig, så kan lejer blive boende.

Sender udlejer opfordringen inden der er gået en måned, og flytter lejer alligevel ikke, så kan udlejer få sat lejer ud med fogedrettens hjælp.

Print Friendly, PDF & Email