Ophævelse af lejeaftale pga. væsentlige mangler

Hvad gør man som lejer, hvis man netop har fået nøglerne til sin nye lejebolig og kort tid efter konstaterer, at lejemålet er fuld af mangler og måske endda er sundhedsskadeligt at bo i?

Denne situation er desværre langt fra enestående, hvorfor det er et spørgsmål, der løbende dukker op.

Ifølge lejelovens § 11 kan lejer kræve, at udlejer udbedrer manglerne, og gør udlejer ikke det straks, så kan lejer efter § 12 ophæve lejeaftalen.

Som lejer bør man gøre følgende:

  1. Skrive til udlejer og gøre opmærksom på manglerne og kræve dem udbedret straks. I brevet kan der tages forbehold for at ophæve lejeaftalen, hvis ikke manglerne straks udbedres. Samtidig bør lejer kræve nedslag i huslejen, indtil manglerne er udbedret.
  2. Er manglerne ikke udbedret inden fristens udløb, kan lejer ophæve lejeaftalen. Ophæves lejeaftalen, skal lejer samtidig fraflytte huset og aflevere nøglerne.
  3. Lejer bør tage fotos og evt. video af manglerne til dokumentation.
  4. Lejer bør samtidig klage til Huslejenævnet og anmode om en haste-besigtigelse af lejemålet, også med henblik på at dokumentere manglerne.

Hvis udlejer mener, at ophævelsen er uberettiget kan det i sidste ende komme til en retssag, for at lejer kan få sit depositum tilbage.

Ved ophævelse af lejemål anbefales det, at du forinden kontakter os for rådgivning, da det er vigtigt, at ophævelsen sker korrekt. En uberettiget ophævelse kan være omkostningsfuld for lejer.

Print Friendly, PDF & Email