Brug af standardiserede lejekontrakter

Udlejer skal være meget forsigtig med at udarbejde sine egne lejekontrakter i stedet for at bruge typeformularen. I hvert fald i de tilfælde hvor lejekontrakten bruges enslydende til flere lejemål, og overfor lejer fremstår som en standard lejekontrakt.

En ny dom fra Højesteret fastslår, at vilkår i en sådan lejekontrakt er ugyldige, hvis de pålægger lejer flere pligter, end lejelovens regler, medmindre udlejer udtrykkeligt har gjort opmærksom på det.

I den konkrete sag drejede det sig om et vilkår om, at lejemålet skulle afleveres nyistandsat ved fraflytningen. Da dette vilkår var en skærpelse i forhold til lejelovens regler, og idet udlejer ikke havde gjort lejeren opmærksom på, at vilkåret forringede lejers retsstilling, blev vilkåret kendt ugyldigt. Læs hele dommen her.

bannerannonce2

Print Friendly, PDF & Email