Vedligeholdelse (ny lejelov)

Reglerne om vedligeholdelse i den nye lejelov

Den nye lejelov der træder i kraft den 1. juli 2015 indfører en række nye regler omkring vedligeholdelse af lejemålet. Her følger hovedtrækkene i de nye regler om vedligeholdelse.

  1. Vedligeholdelse generelt

Ifølge den nye lejelov har udlejer den fulde vedligeholdelse af lejemålet, både udvendig og indvendig. Dette er en mindre ændring i forhold til de gamle regler, hvor lejer skulle vedligeholde låse og nøgler.

  1. Indvendig vedligeholdelse

Som tidligere kan det aftales, at lejer har den indvendige vedligeholdelse af lejemålet i lejeperioden.

Indvendig vedligeholdelse har aldrig tidligere været defineret i loven. Med den nye lov bliver det slået fast, at indvendig vedligeholdelse omfatter ”maling, hvidtning, tapetsering, og lakering af trægulve.”

Det der er nyt er, at man ikke gyldigt kan aftale, at lejers indvendige vedligeholdelsespligt ved fraflytning kan omfatte mere end det i loven anførte.

Man kan dog stadig aftale, at lejer mens lejeaftalen forløber, skal vedligeholde andet og mere vedrørende lejemålet, f.eks. hårde hvidevarer, have, sanitet, osv. Lejer kan dog ikke forpligtes til at aflevere lejemålet i bedre stand, end lejer selv overtog det i.

Udlejer kan også vælge selv at stå for den indvendige vedligeholdelse. Til det formål oprettes så en vedligeholdelseskonto, hvortil lejer, udover huslejen, betaler et beløb på (2015) 44. kr. pr. m2 pr. år. (for en lejlighed på 60 m2 svarer det til 2.640 kr. pr. år, eller 220 kr. pr. måned). Udlejers forpligtelse til at foretage indvendig vedligeholdelse af lejemålet anses for opfyldt, hvis pengene på vedligeholdelseskontoen er brugt.

Lejer kan kræve, at der bruges penge fra vedligeholdelseskontoen til f.eks. maling, når det er nødvendigt, men lejer kan ikke kræve, at udlejer bruger flere penge på at male, end der er til rådighed på vedligeholdelseskontoen. Er der ikke penge nok, må man nøjes med f.eks. at male et enkelt værelse, eller også må lejer finde sig i at måtte vente, til der er penge nok på kontoen.

  1. Udvendig vedligeholdelse

Udvendig vedligeholdelse er al vedligeholdelse, som ikke er ”maling, hvidtning, tapetsering og lakering af trægulve.”

Udlejer har vedligeholdelsespligten, og udlejer skal vedligeholde efter behov. Gør udlejer ikke det, kan Huslejenævnet pålægge udlejer at vedligeholde og kan endda sætte huslejen ned, indtil vedligeholdelsen er gennemført.

  1. Vedligeholdelse i forhold til istandsættelse ved lejers fraflytning

Hvis lejer har haft den indvendige vedligeholdelse, mens lejeaftalen har løbet, så skal der ved lejers fraflytning foretages en vurdering af, om lejemålet afleveres i dårligere stand, end hvad der kan forventes. Er det tilfældet, kan lejer pålægges at betale for istandsættelse op til det niveau, som med rimelighed kunne forventes.

Er det derimod udlejer, der har haft den indvendige vedligeholdelse, så har lejer gennem sine betalinger til vedligeholdelseskontoen allerede betalt for eventuel istandsættelse, og lejer kan ikke pålægges at betale yderligere for istandsættelse.

Viser der sig mangler ved lejemålet i forbindelse med lejers fraflytning, skal lejer som altid betale for udbedring af manglerne.

Har du spørgsmål til den nye lejelov, eller behov for rådgivning – uanset om du er udlejer eller lejer, så er du velkommen til at kontakte os på telefon 86483322 eller e-mail: sva@meilvang.dk.

Skal du bruge en lejekontrakt? Så se mere på www.billig-lejekontrakt.dk.

Print Friendly, PDF & Email