Fejl i ejendomsvurderingen påvirker huslejen

Der har gennem længere tid været en heftig debat omkring de forkerte ejendomsvurderinger og konsekvenserne heraf for boligejerne. Derimod har der ikke været fokus på konsekvensen for alle dem, der bor til leje.

Ejendomsskatterne på udlejningsejendomme fastsættes som for andre boliger ud fra de offentlige ejendomsvurderinger og indgår som en udgift på driftsregnskabet.

Udlejer fordeler herefter hele udgiften til bl.a. ejendomsskatter ud på lejerne. Stiger eller falder skatterne kan/skal udlejer tilsvarende forhøje eller nedsætte huslejen.

Det medfører for lejeboliger, at udlejer ikke har noget større incitament til at klage over forkerte ejendomsvurderinger, men det har lejerne derimod.

Kun ejeren kan klage

Imidlertid er det kun ejeren, der har ret til at klage, hvorfor lejerne må finde sig i at betale ejendomsskatter på baggrund af urigtige ejendomsvurderinger uden mulighed for at gøre indsigelser.

I almene boliger er det ikke noget problem pga. beboerdemokratiet, som gør at almene lejere gennem boligforeningen kan klage.

Men i private lejeboliger er lejerne afhængige af, at udlejer vil have besvær og udgift med at klage over en for høj ejendomsvurdering, hvilket udlejer kun meget sjældent vil, da udlejer er interesseret i, at udlejningsejendommen vurderes til en så høj værdi som mulig.

Hvem skal have pengene – hvis der bliver tilbagebetaling?

Nu er det endnu uvist, hvordan sagen med de for høje ejendomsvurderinger ender.

Men hvis det ender med, at grundejere skal have penge tilbage fra SKAT, skal de penge så, for så vidt angår lejeboliger, gå til udlejer eller skal pengene fordeles mellem lejerne? Og hvad med de lejere der er flyttet i mellemtiden?

trykt i Den Korte Avis den 8. januar 2014.

Print Friendly, PDF & Email