Hvordan skriver man en lejekontrakt?

Der er flere måder at indgå en lejeaftale på – og der er flere måder, udlejer kan udfærdige lejekontrakten på. Her følger en kort opremsning af mulighederne.

  1. Udlejer kan blot lade lejer flytte ind uden nogen skriftlig aftale. Denne fremgangsmåde kan ikke anbefales. I det tilfælde gælder lejeloven ubegrænset. Bliver udlejer og lejer uenige om, hvad der mundtligt er aftalt, skal de følge lejelovens regler, og det kan bl.a. overlades til Huslejenævnet at afgøre størrelsen af huslejen.
  2. Udlejer kan selv udfærdige en lejekontrakt på et almindeligt stykke papir, som både udlejer og lejer underskriver. Denne fremgangsmåde er også meget usikker, da der næsten altid vil være forhold, som man ikke får taget stilling til, og hvor man så må falde tilbage på lejelovens regler.
  3. Udlejer kan selv udfærdige en lejekontrakt på typeformular A8. Dette er en mere sikker fremgangsmåde, da der så bliver taget stilling til de fleste af de væsentlige vilkår. Imidlertid vil der næsten altid være behov for, at tilføje yderligere vilkår i typeformularens § 11, og det kan man som ikke-fagkyndig have svært ved at gøre korrekt. Det er oftest her, at ugyldige vilkår optræder.
  4. Udlejer kan få lejekontrakten udfærdiget hos en professionel. Prisen for at få udfærdiget en lejekontrakt vil sædvanligvis ligge i mellem 2.500 – 6.000 kr. alt efter hvem man kontakter. Vi tilbyder at udfærdige boliglejekontrakter fra 2.499 kr. inklusiv moms. Se mere her. Det kan umiddelbart virke dyrt for noget, som man som udlejer føler, at man selv kan lave. Men erfaringen viser, at pengene er givet godt ud, da man med en god lejekontrakt i meget stort omfang undgår dyre og langvarige konflikter mellem udlejer og lejer.

Den eneste måde man som udlejer kan sikre sig, er ved at betale sig fra at få en lejekontrakt udfærdiget hos en professionel. Lejelovgivningen er så kompliceret, at hvis man ikke har indgående kendskab til reglerne, så vil man næsten med sikkerhed overse væsentlige regler med store økonomiske konsekvenser til følge.

bannerannonce2

Print Friendly, PDF & Email