Lejenedsættelse i erhvervslejemål

Er man lejer af et erhvervslejemål, giver loven adgang til at kræve lejenedsættelse, hvis den leje man betaler er højere end markedslejen. Retspraksis har fastslået, at lejen skal være mindst 10-15 % højere end markedslejen, før det kan komme på tale at sætte huslejen ned.

Det skal være mindst 4 år siden, at lejekontrakten blev indgået, før man som lejer kan gøre krav på en lejenedsættelse. Lejer skal samtidig bevise, at lejen er mindst ca. 10-15 % for høj. Det kan vi hjælpe med, idet vi samarbejder med ejendomsmæglere og valuarer, som er eksperter i at foretage lejevurderinger.

I de sager hvor lejen bliver sat ned, er det ofte med mindst 20-25 %, så som erhvervslejer kan der være mange penge at hente ved løbende at følge med i lejeniveauet i det område, hvor virksomheden holder til.

Modsat kan udlejer sætte lejen op hvert 4. år, hvis den leje der betales er mindst ca. 10-15 % lavere end markedslejen.

Har du spørgsmål om husleje i erhvervslejemål, er du velkommen til at kontakte advokat Søren Vasegaard Andreasen.

Print Friendly, PDF & Email