Bytte lejebolig

Reglerne om bytte af beboelseslejemål findes i lejelovens §§ 73-74. Det følger heraf, at enhver lejer som udgangspunkt har ret til at bytte lejlighed med en anden lejer. Denne ret er ikke begrænset til lejemål i den samme ejendom, opgang eller endda hos den samme udlejer. Det gælder generelt på tværs af landet.

Der består imidlertid en række begrænsninger i retten til at bytte lejlighed.

For det første er det en betingelse, at man som lejer opfylder betingelserne for overhovedet at bo i det lejemål, man ønsker at overtage. Er der f.eks. tale om en ungdomsbolig, som kræver, at man er i gang med en uddannelse, så skal man kunne dokumentere, at det rent faktisk er tilfældet. Boliger specifikt beregnet til ældre eller handicappede, vil som regel være udelukket for lejere udenfor denne personkreds, osv.

Derudover har udlejer ret til at modsætte sig bytte, hvis én eller flere af nedennævnte betingelser er opfyldt, jf. lejelovens § 73, stk. 2.

a) udlejer har sin bopæl i ejendommen, og denne omfatter færre end 7 lejligheder.

b) den fraflyttede lejer ikke har beboet lejligheden i 3 år.

c) lejligheden ved bytte vil blive beboet af flere end 1 person pr. beboelsesrum, eller

d) udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte.

Ved bytte ophører de eksisterende lejeaftaler, og der indgås nye lejeaftaler mellem udlejerne og de nye lejere. Medmindre en af ovennævnte betingelser er opfyldt, kan udlejer ikke nægte, at udleje til vedkommende.

Hermed forstås at der skal afholdes sædvanlig flyttesyn og udarbejdes flytteopgørelse ved fraflytningen af det eksisterende lejemål og afregnes depositum, og der skal ved indflytningen i det nye lejemål indbetales sædvanligt indskud.

Ligeledes har udlejer mulighed for, inden den nye lejer flytter ind, at forbedre lejemålet med dertilhørende lejestigning. Såfremt udlejer ønsker at gennemføre en gennemgribende forbedring er der Imidlertid en række krav, som udlejeren skal opfylde, inden dette kan tillades, jf. lejelovens § 74, stk. 3.

Print Friendly, PDF & Email