Overtage lejemål

En lejeaftale er som udgangspunkt personlig, men ved lejers død eller hvis lejer flytter på plejehjem, kan ægtefællen fortsætte lejeaftalen på samme vilkår som lejer. Det samme kan andre personer i lejers husstand, som har boet sammen med lejer i lejemålet i mindst 2 år, oftest ugifte samlevende. Afhængig af størrelsen af ejendommen, kan to […]
Continue Reading

Bytte lejebolig

Reglerne om bytte af beboelseslejemål findes i lejelovens §§ 73-74. Det følger heraf, at enhver lejer som udgangspunkt har ret til at bytte lejlighed med en anden lejer. Denne ret er ikke begrænset til lejemål i den samme ejendom, opgang eller endda hos den samme udlejer. Det gælder generelt på tværs af landet. Der består […]
Continue Reading