Overtage lejemål

En lejeaftale er som udgangspunkt personlig, men ved lejers død eller hvis lejer flytter på plejehjem, kan ægtefællen fortsætte lejeaftalen på samme vilkår som lejer. Det samme kan andre personer i lejers husstand, som har boet sammen med lejer i lejemålet i mindst 2 år, oftest ugifte samlevende.

Afhængig af størrelsen af ejendommen, kan to lejere bytte lejligheder med hinanden. Imidlertid anses bytte for en ny lejekontrakt, og de der skal indgå en ny lejeaftale med udlejer. Udlejer kan således i forbindelse med bytte forhøje huslejen, hvis dette i øvrigt er lovligt. Desuden kan udlejer vælge at istandsætte lejligheden, inden den genudlejes, ligesom udlejer kan afvise et bytte, hvis det vurderes, at byttet ikke er reelt.

Print Friendly, PDF & Email