Erstatning for ødelagt indbo

Udlejers forsikring dækker ikke skader på lejers indbo. Udgangspunktet er, at skader på lejers ejendele skal dækkes af lejers egen indboforsikring. Er der sket skade bør lejer derfor i første omgang kontakte sit eget forsikringsselskab.

At en indtrådt skade ikke er dækket af udlejers forsikring, medfører ikke i sig selv, at udlejer ikke kan ifalde et erstatningsansvar. Har lejer lidt et dokumenteret tab, i forbindelse med beboelse af et lejemål ramt af f.eks. skimmelsvamp eller en vandskade, vil lejer efter omstændighederne kunne have et erstatningskrav at gøre gældende mod udlejeren.

Hvis skaden hverken er dækket af lejers egen indboforsikring, eller af udlejers forsikring, og udlejer afviser at betale erstatning, så vil det være nødvendigt for lejer, at starte en retssag mod udlejer. Lejer skal bevise, at der er sket en skade, at udlejer er ansvarlig for skaden, og hvor stort et tab lejer har haft. Det vil derfor i forbindelse med en eventuel retssag være nødvendigt at få foretaget en uvildig vurdering af det ødelagte indbo. Hvis indboet allerede er smidt ud, vil retten muligvis, men ikke nødvendigvis, acceptere fotos af det ødelagte indbo, hvis det er tydeligt, hvad årsagen er til, at det er ødelagt.

Print Friendly, PDF & Email